Subsidie voor het aanleggen en vervangen van groenstroken (voor bedrijven)

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het aanleggen en vervangen van groenstroken.

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het beplanten van bermen en grasstroken op eigen terrein binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het beplanten van grasstroken en bermen kunt u 25% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het maximale subsidiebedrag is €500,-. 

Voorwaarden

 • De groene berm draagt bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem. 
  Bekijk de digitale kaart Bebouwde kom grenzen(externe link)(externe link)
  Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. 
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw maatregel of voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enz.), voor zover deze van toepassing zijn. U kunt bekijken of u een vergunning nodig heeft op de website Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl).

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u aan de slag met de aanleg.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een factuur van de beplanting van uw bermen en grasstroken.
  • Een foto van de situatie vóór het beplanten van uw bermen en grasstroken.
  • Een foto van de situatie na het beplanten van uw bermen en grasstroken.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor aanleggen en vervangen van groenstroken en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Bij de aanvraag dient u een inrichtingstekening in van het plan voor de groenstroken met de afmetingen en locaties van de bermen. Daarnaast geeft u in een tekstbijlage aan:

 • Welke soorten planten (en evt. bomen) er geplant worden
 • Hoe de groenstroken bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit

  Let op: voor het planten van een boom moet u een vergunning aanvragen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. 

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - aanleggen en vervangen van groenstroken

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Plantadvies

Breng beplantbare aarde aan voor u de planten in de grond zet. Door te kiezen voor biologische planten draagt u bij aan een gezonde natuurlijke omgeving. Ook is het goed om planten te kiezen die van nature in dit gebied voorkomen. Dit is ook goed voor vogels en insecten!

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over beplanting kunt u contact opnemen met een tuincentrum, hovenier of aannemer.