Subsidie voor het vervangen van steen door groen

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het vervangen van steen door groen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per vierkante meter grond waar u tegels of andere bestrating uithaalt en groen voor terug plant kunt u een subsidie van €15,- krijgen. Dit gaat tot een maximum van € 500,-. 

Voorwaarden

 • U vergroent minimaal 5 m2. Deze 5 m2 hoeft niet aaneengesloten te zijn.
 • De verharding wordt vervangen door groen, zoals struiken, heesters, hagen, vaste planten of gras. De aanleg van kunstgras komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem.
  Op de digitale kaart Bebouwde kom grenzen(externe link) kunt u zien of u in aanmerking komt voor de subsidie. Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u aan de slag.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een foto van de situatie vóór het verwijderen van stenen en het vergroenen.
  • Een foto van de situatie na het verwijderen van stenen en het vergroenen.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor het vervangen van steen door groen en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. 

Bij het aanvraagformulier moet u een overzichtstekening met daarop de afmeting van uw tuin toevoegen. Geef op de tekening aan waar u tegels of andere verharding vervangt door groen en welke afmetingen het nieuwe groene gedeelte heeft.

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - van steen naar groen

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? U hoeft voor vervangen van stenen of andere verharding door groen geen toestemming te vragen aan Sité. 

Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan uw verhuurder. 

Tegels en zand

De tegels of andere bestrating die u uit uw tuin haalt kunt u hergebruiken, bijvoorbeeld om een muurtje voor een plantenbak te bouwen. U kunt ze ook weggeven of verkopen. U kunt tegels of andere bestrating ook inleveren bij het Buha brengpunt. Bekijk de tarieven op de pagina over het brengpunt. Zand kunt u niet inleveren bij Buha. Dit kunt u tegen betaling inleveren bij Remondis (Logistiekweg 14, Doetinchem).

Plantadvies

Breng beplantbare aarde aan voor u de planten in de grond zet. Door te kiezen voor biologische planten draagt u bij aan een gezonde natuurlijke omgeving. Ook is het goed om planten te kiezen die van nature in dit gebied voorkomen. Dit is ook goed voor vogels en insecten!

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over bepanting  kunt u contact opnemen met een tuincentrum, hovenier of aannemer.

foto van tegels