Buha is in opdracht van de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u via ons meldpunt indienen.

Daarnaast zijn we in het buitengebied ook verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drukriolering (inlcusief pompunits, persleidingen en de vrijvervalleidingen tot het ontstoppingsstuk) en de IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Rioolverstopping

Is de afvoer van uw riool verstopt? Maak dan het ontstoppingsstuk dichtbij de erfgrens open en kijk of deze vol water staat of droog is. Bij de drukriolering zit het ontstoppingsstuk in de meeste gevallen niet op de erfgrens, maar in de buurt van de woning of het gebouw. Vaak binnen circa 5 meter uit de muur van de woning of het gebouw.

De kosten van de werkzaamheden op eigen terrein zijn altijd voor uzelf. Kiest u ervoor om bovenstaande werkzaamheden door een (ontstoppings)bedrijf te laten uitvoeren, dan zijn deze kosten voor eigen rekening, ook als uiteindelijk blijkt dat de verstopping op gemeentegrond zit. Zit de verstopping op gemeentegrond dan lossen wij dit op.

Ontstoppingsstuk vol water

Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeenteriool en is Buha verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Tijdens werkdagen kunt u hiervoor tussen 8.00 en 16.00 uur bellen naar het meldpunt op telefoonnummer (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen kunt u bij problemen met het gemeenteriool Te Kloeze Riooltechniek(externe link) bellen op telefoonnummer (0315) 330 375.

Voor panden die aangesloten zijn op drukriolering of waar een IBA aanwezig is, neemt u buiten werktijd en tijdens feestdagen contact op met REMONDIS(externe link) rioolservice in Lichtenvoorde, telefoonnummer (0544) 395 527.

Ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog

Staat het ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog? Dan bevindt het probleem zich binnen de grenzen van het perceel en bent u als eigenaar/bewoner zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met een erkend rioolontstoppingsbedrijf.  

Rode lamp

Op de pompunits in het buitengebied zit een rode lamp. Als deze brandt, betekent dit dat er een storing in de pompunit is. Op werkdagen kunt u hiervoor tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met het meldpunt op telefoonnummer (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen op met REMONDIS(externe link) rioolservice in Lichtenvoorde op het telefoonnummer (0544) 395 527.

Storing IBA

Is er een storing in de IBA, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur contact opnemen met het meldpunt onderhoud op het telefoonnummer (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen neem je contact op met Van der Werff Watertechniek, telefoonnummer (0512) 370 523. Indien Van der Werff Watertechniek niet bereikbaar is, kunt contact opnemen met REMONDIS rioolservice in Lichtenvoorde, telefoonnummer (0544) 395 527.

Veelgestelde vragen

Wat is een ontstoppingsstuk?

Een ontstoppingsstuk is een gedeelte van de rioolbuis dat opengemaakt kan worden. Het ontstoppingsstuk bij de erfgrens bevindt zich meestal op maximaal 50 centimeter uit de erfgrens op het eigen perceel. Meestal zit het ontstoppingsstuk op ongeveer 80 centimeter diepte. Bedrijven beschikken over een controleput nabij de erfgrens.

Hoe weet ik waar bij mij het ontstoppingsstuk bij de erfgrens zit?

Bij de bouwtekening van het pand is meestal ook een rioleringstekening aanwezig. Is deze tekening er niet, dan kunt u contact met ons opnemen. De gemeente Doetinchem beschikt namelijk over tekeningen waarop de locaties van de huisaansluitingen worden aangegeven.

Wat zijn de kleuren van de rioolbuizen voor rioolaansluitingen die in de gemeente Doetinchem gebruikt worden?

In Doetinchem en Gaanderen wordt een donkergrijze buis gebruikt voor het vuilwater en een roodbruine buis voor het hemelwater. In Wehl is dit precies omgekeerd.