Bedrijfsafval

Als bedrijf of instelling bent u verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Wanneer u bedrijfsafval door Buha wilt laten ophalen, zijn er twee mogelijkheden:

 • U betaalt reinigingsrecht, een gemeentelijke belasting voor het ophalen en verwerken van afval van bedrijven en instellingen. U ontvangt vier 140 of 240 liter containers naar keuze. Deze worden geleegd in de reguliere inzamelroutes voor particulieren.
 • Wanneer u grote hoeveelheden bedrijfsafval heeft, kunt u containers in verschillende maten huren en zelf bepalen hoe vaak deze geleegd worden. U betaalt een maandelijks tarief voor het huren van een container en een vast bedrag per lediging. Hiermee vervalt het reinigingsrecht.

Reinigingsrecht

Wanneer u als bedrijf of instelling reinigingsrecht betaalt, kunt u de volgende vier afvalsoorten gescheiden laten ophalen:

 • Restafval (grijs)
 • Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (oranje)
 • Papier (blauw)
 • GFT + etensresten (groen)

U mag als bedrijf of instelling gebruik maken van in totaal vier containers. Iedere set bevat in ieder geval één restafvalcontainer en de overige drie containers kiest u zelf. Voor alle vier de afvalsoorten zijn er containers van 140 en 240 liter.

Restafval (grijs)

 • Van uw vier containers is er minimaal één en zijn er maximaal twee containers voor restafval.
 • Containers voor restafval worden eens per vier weken geleegd.

Plastic, blik en drinkpakken (oranje)

 • Van uw vier containers mogen er maximaal drie een container voor PBD zijn.
 • Containers voor PBD worden eens per vier weken geleegd.

Papier (blauw)

 • Van uw vier containers mogen er maximaal drie een container voor papier zijn.
 • Containers voor papier worden eens per vier weken geleegd.

GFT en etensresten

 • Van uw vier containers mag maximaal één een container voor GFT en etensresten zijn.
 • Containers voor GFT + etensresten worden eens per twee weken geleegd.

Afval aanbieden in een ondergrondse container

Is uw bedrijf gevestigd in de binnenstad en heeft u geen ruimte voor containers? Dan is het mogelijk om in plaats van de vier containers gebruik te maken van afvalzakken. Per week mag u 2 afvalzakken (60 liter) in een ondergrondse container aanbieden. Hiervoor krijgt u een afvalpas. Wanneer u gebruik wilt maken van deze optie, kunt u een aanvraag doen door contact met ons op te nemen

Tarieven reinigingsrecht

Het tarief voor het reinigingsrecht in 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op €411,48. Dit bedrag is inclusief de vier containers die Buha hiervoor beschikbaar stelt.

Grote hoeveelheden bedrijfsafval

Heeft uw bedrijf of instelling meer afval dan u kwijt kunt in de vier containers die binnen het reinigingsrecht vallen? Dan kunt u containers van 240, 750 en 1100 liter voor papier en of restafval huren. U betaalt maandelijks een bedrag voor het huren van de container en daarnaast een bedrag per lediging.

Tarieven restafval per 1 april 2024 (excl. Btw)
TypeTarief
huur per container van 750 liter (per maand)€15,00
huur per container van 1100 liter (per maand)€15,00
ledigen van een container van 750 liter (per lediging)€34,00
ledigen van een container van 1100 liter (per lediging)€50,00
Tarieven papier per 1 april 2024 (excl. Btw)
TypeTarief
huur per container van 240 liter (per maand)€5,57
huur per container van 1100 liter (per maand)€11,09
ledigen van een container van 240 liter (per lediging)€9,19
ledigen van een container van 1100 liter (per lediging)€14,72

Grof bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen mogen geen afval inleveren bij het brengpunt van Buha. 

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie, vragen of meldingen over bedrijfsafval kunt u contact met ons opnemen.