U kunt verschillende soorten afval inleveren bij het brengpunt Doetinchem aan de Havenstraat 80 (ingang Roerstraat). Het verschilt per afvalsoort of u moet betalen voor het inleveren.

Openingstijden

Roerstraat - Doetinchem
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Pierikstraat - Gaanderen (20 maart tot en met 20 november 2021)
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur - alleen tuinafval

Coronamaatregelen

Onze brengpunten zijn geopend op de reguliere openingstijden. Om de adviezen van de regering in de strijd tegen het Coronavirus zo goed mogelijk op te volgen, vragen wij u om 1.5 meter afstand te houden van andere bezoekers. 

Maximaal 2m³ per keer

U kunt bij onze brengpunten maximaal 2m³ afval per keer inleveren. Meer afval dan 2m³ brengt u naar overslagstation REMONDIS aan de Logistiekweg 14 in Doetinchem. Ook afval waarmee u bij het brengpunt niet terecht kunt (zoals bitumen en zand), brengt u naar REMONDIS.

Voor wie?

Het brengpunt Doetinchem is er zowel voor inwoners van gemeente Doetinchem als voor inwoners van gemeente Bronckhorst.

Meenemen

 • Legitimatiebewijs
 • Afvalpas (inwoners van gemeente Bronckhorst)

Gratis inleveren

Onderstaande afvalsoorten kunt u gratis inleveren:

  Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container
Papier en karton Huishoudelijk papier en karton. Droog en schoon, zonder kunststof of metalen delen en niet vervuild met andere afvalfracties. Container voor papier en karton
Verpakkingsglas Huishoudelijk verpakkingsglas zoals flessen en potten. Gescheiden in blank, groen en bruin. Glascontainer
Klein chemisch afval Afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke/chemische afvalstoffen dienen in een afgesloten, bij voorkeur originele verpakking te worden afgegeven aan de acceptant. Informatie omtrent de inhoud van de verpakking moet door de aanbieder mondeling kunnen worden gegeven. Depot voor chemisch afval
Frituurolie en -vet Een substantie dat wordt aangemerkt als vloeibaar vet dat tot hoge temperaturen kan worden verhit. In een goed gesloten plastic verpakking. Depot voor chemisch afval
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens. In een afgesloten plastic zak. container voor PBD
Metalen Grote stukken metaal zoals bijvoorbeeld oude fietsen.   Container voor metalen
Asbest- en asbestverdachte dakplaten Dakplaten die gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaan of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. 35m2 gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest

 
Overig asbest- en asbestverdacht afval Afval dat gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaat of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. ½ m³ gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest

Tuinafval (geen zand) 

Tuinafval tot 2m³ inleveren is gratis. Vanaf 2m³ betaalt u het 'laag' tarief.

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout.

Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd.

  Bak voor tuinafval
Piepschuim Witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal. droog en schoon Container voor piepschuim
Hard kunststof

Kunststoffen die niet zijn toegepast als verpakking, maar veelal als gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tuinstoel. De harde kunststof moet vrij zijn van ander stoffen zoals b.v. ijzer.

  Container voor harde kunststoffen
Textiel oude kleding en lappen, lakens, gordijnen, schoeisel, kleding en kussens. droog en schoon Textielcontainer
Vlakglas Glas zoals dat wordt gebruikt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen. Maar ook spiegels, glas uit fotolijsten enz.   Container voor vlakglas
Autobanden (zonder velg) Banden van motoren en van personenauto’s, zonder velgen. Maximaal vijf banden per keer. De daarvoor bestemde pallet

Tegen betaling inleveren

Onderstaande afvalsoorten kunt u tegen betaling inleveren. U betaalt altijd per hele m³. 

Laag tarief: €5,- per m³

  Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container

Tuinafval (geen zand)

Tuinafval tot 2m³ inleveren is gratis. Vanaf 2m³ betaalt u het 'laag' tarief.

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout.

Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd.

  Bak voor tuinafval

Midden tarief: €17,50 per m³

  Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container:
Gipsplaten Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit gipsplaten bestaat.   Container voor gipsplaten
B-hout Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex.   Container voor A en B-hout
Autobanden (met velg) Banden van motoren en van personenauto’s, inclusief velgen. Maximaal vijf banden per keer. De daarvoor bestemde pallet

 

Hoog tarief: €25,00 per m³ 

  Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container:
Grof huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling gescheiden kan worden aangeboden.   Container voor grof huishoudelijk restafval
Puin Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit steenachtige materialen bestaat, zoals tegels klinkers etc.    
C-hout (bielzen) Geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.   Container voor C-hout

Wat kunt u niet inleveren?

 • Huisraad. Dit kunt u gratis op laten halen of inleveren bij Aktief Kringloop (www.aktiefonline.nl).
 • Elektrische apparaten. Deze kunt u gratis op laten halen of inleveren bij Aktief Kringloop (kijk op www.wecycle.nl voor overige inleverpunten).
 • Zand. Dit kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Bitumen. Dit kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Fijn huishoudelijk restafval. Dit mag in uw container voor restafval (grijs) bij huis of, wanneer u in een hoogbouwwoning woont, in een ondergrondse/inpandige container. 
 • GFT-afval. Dit mag in uw container voor GFT + etensresten of, wanneer u in een hoogbouwwoning woont, in een ondergrondse/inpandige container.  Hebt u structureel extra GFT-afval? Vraag dan een grotere of extra container aan.

Huishoudelijk reglement

Regels over het terrein

 • Op het terrein van het brengpunt is de wegenverkeerswet van toepassing, Er wordt stapvoets gereden (maximaal 10km per uur).
 • Kinderen tot en met 12 jaar en (huis)dieren blijven in het voertuig
 • Instructies van de beheerders dienen door iedereen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Op het terrein van het brengpunt zijn landbouwvoertuigen en vrachtwagens niet toegestaan.

Regels over de aanmelding

 • Bezoekers melden zich voor het betreden van het brengpunt aan bij de beheerder. Hierbij toont de bezoeker een geldig legitimatiebewijs, tenzij de bezoeker in het bezit is van een afvalbrengpas. In dat geval dient de afvalbrengpas te worden getoond. Een bezoeker kan worden geweigerd indien deze niet middels een geldig legitimatiebewijs kan aantonen een inwoner van de gemeente Doetinchem te zijn dan wel een afvalbrengpas kan tonen.
 • De beheerder bepaalt het te betalen bedrag aan de hand van de vastgestelde tarieven en de hoeveelheid afval (maximaal 2m³ per keer). De bezoeker betaalt dit bedrag vooraf.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats met pin.
 • Beheerders mogen afvalstoffen weigeren, die niet op het brengpunt thuishoren of niet volgens de regels worden aangeboden.
 • In bepaalde gevallen is het onduidelijk of afvalstoffen wel of niet op het brengpunt thuishoren of volgens bepaalde regels moeten worden aangeboden. Sommige dakplaten zijn bijvoorbeeld asbestverdacht terwijl de dakplaten geen asbest bevatten. Asbestverdachte dakplaten dienen op dezelfde wijze als asbest te worden aangeboden. De beheerder bepaalt te allen tijde wanneer afvalstoffen verdacht zijn en of ze wel of niet worden aangenomen.

Regels over het aanbieden van afval

 • Op dit brengpunt mogen bezoekers alleen grof huishoudelijk afval, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), verpakkingsglas, papier en karton en klein chemisch afval inleveren.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het lossen van hun afval. Beheerders assisteren o.a. vanwege ARBO-eisen niet bij het lossen van afval.
 • Bezoekers deponeren hun afval gescheiden in de daarvoor bestemde containers.
 • Het is niet toegestaan om het aanwezige afval te doorzoeken of mee te nemen.
 • Voor het aanbieden van afval is het acceptatiereglement van toepassing. Deze is op te vragen bij de beheerder.

Regels over schade en risico

 • Het betreden van het terrein is in beginsel op eigen risico. Buha is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bezoeker of zijn/haar materieel, tenzij Buha aantoonbaar onzorgvuldig handelt.
 • Het risico van verkeerd aangeboden afval ligt bij de aanbieder. De aanbieder is aansprakelijk voor schade die de gedeponeerde afvalstoffen veroorzaken.