Om te zorgen dat de gemeente Doetinchem toegankelijk en veilig blijft, haalt Buha zo nu en dan fietsen weg in de openbare ruimte en in de door de gemeente Doetinchem aangewezen gebieden. Deze aangewezen gebieden zijn de stations Doetinchem Centraal, De Huet, Gaanderen en Wehl. We halen fietsen weg die fout gestald staan (op een gevaarlijke plek of op een plek waar ze niet mogen staan), weesfietsen die heel lang op dezelfde plek staan of wrakfietsen die in een slechte staat verkeren. Verwijderde fietsen worden naar het fietsendepot van Buha gebracht, geregistreerd op www.verlorenofgevonden.nl, gecontroleerd op diefstal en minimaal 13 weken bewaard. Binnen deze termijn kunnen rechtmatige eigenaren hun fiets kosteloos op halen.

Fiets terugkrijgen

Wanneer uw fiets op www.verlorenofgevonden.nl staat, kun u telefonisch contact opnemen met het telefoonnummer ((0314) 377 444) of mailen naar g.koster@buha.nl. U kunt uw fiets op afspraak ophalen als blijkt dat de meegebrachte fietssleutel op het slot past. Mocht u geen sleutel hebben, zorg er dan voor dat u legitimatie en een geldig aankoopbewijs bij u hebt. Wanneer u aangifte hebt gedaan van diefstal, zorg er dan voor dat u het proces-verbaal (uitgeprint) bij u hebt.

Niet opgehaalde fietsen

Als fietsen na 13 weken niet zijn opgehaald worden deze eigendom van Buha.

Is uw fiets gestolen?

Doe in geval van diefstal altijd aangifte bij de politie. Check voordat u aangifte doet of wij uw fiets hebben weggehaald op www.verlorenofgevonden.nl.

Fiets gevonden?

Ziet u al langere tijd een verkeerd gestalde fiets, weesfiets of wrakfiets staan? Neem dan contact met ons op.