De medewerkers van Buha zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Doetinchem en de afvalinzameling in de gemeente Oude IJsselstreek. Zij proberen hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter gebeuren dat u ontevreden bent over de bejegening of houding van een van onze medewerkers. Wanneer dit gebeurt dan horen wij graag u, zodat wij in overleg met de medewerker, uw ontevredenheid kunnen oplossen en herhaling hiervan kunnen voorkomen.

Een klacht of een melding?

Er is een verschil tussen een klacht en een melding: wanneer u iets ziet in de openbare ruimte dat niet orde is, dan kunt u dat bij Buha melden via het meldformulier of bellen met ons meldpunt (0314) 377 444. Denk hierbij aan meldingen over bijvoorbeeld een niet geleegde container, gaten in het wegdek, beplanting, (parkeer)overlast of straatverlichting.

Naar het digitale meldformulier

Bent u ontevreden over de bejegening of houding van een van onze medewerkers? Dan dient u een klacht in. 

Klacht indienen

Om uw ongenoegen aan ons kenbaar te maken kunt u een klacht indienen. U dient uw klacht in via het digitale klachtenformulier(externe link). Mocht u geen gebruik willen maken van het digitale formulier, dan kunt u een brief sturen naar Buha bv, t.a.v. de klachtencoördinator, Havenstraat 80, 7005 AG te Doetinchem.

Naar het digitale klachtenformulier

Deze klachtenregeling is niet van toepassing wanneer u het niet eens met een besluit waartegen bezwaar of beroep ingediend kan worden. Daarvoor kunt u terecht op de pagina bezwaar en beroep(externe link) van de gemeente Doetinchem.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat u een klacht hebt ingediend, wordt u benaderd door de direct leidinggevende van de betreffende medewerker, om samen de klacht te bespreken. Wij proberen in dit gesprek uw klacht naar tevredenheid af te handelen.  

Mocht u niet tevreden zijn na dit gesprek dan kunt u dit, onder vermelding van reden, schriftelijk mededelen. U krijgt dan een gesprek met de algemeen directeur. De uitkomst hiervan wordt u schriftelijk meegedeeld.

Lokale Ombudsman

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop Buha bv uw klacht heeft opgepakt en afgehandeld, kunt u zich wenden tot de lokale ombudsman. Informatie over de werkwijze en aanpak van de lokale ombudsman is te vinden op: www.ombudsmandoetinchem.nl(externe link).