In de gemeente Doetinchem gelden regels over het uitlaten van honden. Deze regels staan in het Doetinchemse hondenbeleid. Binnen de bebouwde kom gelden andere afspraken dan daarbuiten.

Binnen de bebouwde kom

  • Opruimplicht: iedere hondenbezitter is verplicht de poep van zijn hond overal op te ruimen, behalve op een aantal grote losloopterreinen. Deze kunt u vinden op de plattegrond hondenuitlaatterreinen.
  • Opruimmiddel: iedere hondenbezitter is verplicht een opruimmiddel, bijvoorbeeld een plastic zakje, bij zich te hebben dat bestemd is voor het opruimen van hondenpoep.
  • Aanlijnplicht: het is verplicht de hond aan te lijnen, behalve op losloopterreinen. Aanlijnen moet met een riem of lijn. Elektronisch aanlijnen is niet toegestaan.
  • Verboden voor honden: honden mogen niet op sport- en trapvelden en speelplaatsen komen.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom en langs de openbare weg geldt geen aanlijnplicht. Daarop zijn enkele uitzonderingen, namelijk:

  • Aangewezen (natuur)gebieden: in aangewezen (natuur)gebieden moet de hond worden aangelijnd zodat het wild of de grazers niet worden verstoord. De aanlijnplicht wordt hier met borden aangegeven. Langs de openbare wegen die door deze aangewezen (natuur)gebieden lopen geldt ook aanlijnplicht.
  • Particulier terrein: let op dat particuliere grondeigenaren ook vaak een aanlijnplicht hanteren. Denk bijvoorbeeld aan schouwpaden van het waterschap of waterwingebieden van Vitens. De aanlijnplicht wordt dan vaak met borden aangegeven. 

Hondenuitlaatterreinen

Verspreid door de gemeente bevinden zich binnen de bebouwde kom diverse soorten hondenuitlaatplaatsen. Er zijn losloopterreinen met opruimplicht, losloopterreinen zonder opruimplicht en (natuur)terreinen met aanlijn- en opruimplicht. Als het op het terrein verplicht is de hondenpoep op te ruimen, staat dit op borden aangegeven.

Klik hier om naar de plattegrond hondenuitlaatterreinen te gaan.

Controles

De gemeente Doetinchem heeft de handhavers en toezichthouders openbare ruimte van Buha aangewezen om te handhaven op het hondenbeleid. Zij geven voorlichting over het hondenbeleid en over de maatregelen en voorzieningen in de wijken. Daarnaast controleren de handhavers of hondenbezitters zich aan de afspraken houden. Indien nodig wordt er een boete opgelegd.

Vragen of melding maken

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij het Buha meldpunt.