Buha beheert en exploiteert de begraafplaatsen van de gemeente Doetinchem. U kunt bij Buha terecht voor het regelen van begrafenissen, bijzettingen en verstrooiingen op deze begraafplaatsen.

Een uitvaart regelen

Als iemand overlijdt, schakelen nabestaanden meestal een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger in. Deze regelt in overleg met de nabestaanden de uitvaart. De uitvaartverzorger neemt veel praktische zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden. De aangifte moet worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. U mag deze aangifte en het regelen van de uitvaart ook zelf doen. Meer informatie vindt u op de pagina Aangifte overlijden(externe link) van de gemeente Doetinchem. 

De overledene moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. In uitzonderlijke gevallen is er uitstel mogelijk. Om uitstel te kunnen krijgen heeft u toestemming nodig van de burgemeester van de woonplaats van de overledene. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Doetinchem via het telefoonnummer (0314) 377 377.

De Rijksoverheid heeft een checklist (externe link)ontwikkeld waarin u kunt bekijken wat u moet regelen wanneer uw naaste overlijdt.  

Gemeentelijke begraafplaatsen

 • Begraafplaats Kommendijk

  Aan de Kommendijk in Doetinchem ligt een traditionele begraafplaats van circa 1 hectare.

 • Begraafplaats Loolaan

  Op deze historische begraafplaats uit 1893 zijn zowel historische als moderne graven te vinden. Nog altijd vinden er begrafenissen plaats op deze prachtige plek.

 • Begraafplaats Slangenburg

  Tussen de landerijen en weelderige bossen ligt begraafplaats Slangenburg. Met het cirkelvormige en natuurlijke ontwerp vormt de begraafplaats een intiem en sfeervol geheel.

 • Natuurbegraafplaats Slangenburg

  Natuurbegraafplaats Slangenburg vormt een prachtige laatste rustplaats voor wie houdt van de Achterhoekse natuur.

Tarieven begraafplaatsen Slangenburg, Loolaan en Kommendijk

Wanneer u een overledene wilt laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats, betaalt u voor drie zaken:

 • Begraafrechten: begraafrechten betaalt u eenmalig om de overledene te mogen begraven.
 • Grafkosten: grafkosten betaalt u om voor een bepaalde periode rechthebbende van een graf te zijn.
 • Onderhoudskosten: onderhoudskosten betaalt u voor het onderhouden van de begraafplaats. Buha zorgt voor het onderhouden van wegen, paden, beplanting, gebouwen e.d. Het onderhouden van het graf en het gedenkteken valt niet onder deze kosten.

Begraven

Maandag tot en met vrijdag€ 992,-
Zaterdag€ 1.984,-

Bijzetten van urn

Maandag tot en met vrijdag€ 126,-
Zaterdag€ 251,-

Graf- en onderhoudskosten

De bedragen in onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de graf- en onderhoudskosten. De grafkosten en onderhoudskosten betaalt u afzonderlijk van elkaar.

Periode1-persoonsgraf2-persoonsgrafUrnengraf
10 jaar€ 1.411,- € 743,- 
20 jaar€ 2.424,-€ 2.958,-€ 1.131,-
Verlenging 10 jaar€ 1.224,-€ 1.224,-€ 590,-
Verlenging 20 jaar€ 2.228,-€ 2.228,-€ 1.003,-

Diversen

Schoonmaken van een graf, vier keer per jaar (op verzoek) € 150,-
Urn uit graf€ 137,-
Urn uit urnengraf€ 68,-
Tweedekanssteen€ 1.500,-

Tijdens de begrafenis

Boskapel (incl. dekens, windlichten en extra stoelen)€ 577,-
Loopkoets (begraafplaats Slangenburg)€ 110,-

Tarieven natuurbegraafplaats Slangenburg

Wanneer u een overleden naaste wilt laten begraven op de gemeentelijke natuurbegraafplaats, betaalt u voor twee zaken:

 • Begraafrechten: begraafrechten betaalt u eenmalig om de overledene te mogen begraven.

 • Eeuwigdurend grafrecht: Op Natuurbegraafplaats Slangenburg legt u het recht om op die plek begraven te worden niet voor een bepaald aantal jaren vast, maar voor eeuwig.

Meer informatie over deze gemeentelijke begraafplaats vindt u op www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl(externe link).

Begraven

Maandag tot en met vrijdag€ 992,-
Zaterdag€ 1.984,-

Bijzetten van urn

Maandag tot en met vrijdag€ 331,-
Zaterdag€ 662,-

Natuurgraven

Eenpersoonsgraf€ 3.875,-
Tweepersoonsgraf€ 5.763,-
Urnengraf (max. 4 urnen)€ 1.846,-

Tijdens de begrafenis

Boskapel (incl. dekens, windlichten en extra stoelen)€ 577,-
Loopkoets (begraafplaats Slangenburg)gratis

Wat zijn grafrechten, rechthebbenden en belanghebbenden?

Grafrechten

Bij Buha kunt u grafrechten voor een graf op één van de gemeentelijke begraafplaatsen kopen. Voor de particuliere graven op de begraafplaatsen Slangenburg, Loolaan en Kommendijk geldt een grafrecht met een bepaalde tijd (10, 20, 30 of 40 jaar). Na deze periode is het mogelijk om de grafrechten te verlengen. Voor de natuurbegraafplaats geven wij graven uit met een grafrecht met onbepaalde tijd. De grafrechten bestaan uit grafkosten en onderhoudskosten. Deze vindt u terug in de tarievenlijst.

Rechthebbende

Degene die de grafrechten betaalt, is de rechthebbende van het graf en daarmee ook de contactpersoon voor Buha voor alle zaken die met het graf te maken hebben. Dit is vaak een erfgenaam of familielid van de overledene. Deze persoon beslist wat er met het graf gebeurt en wie er mag worden bijgezet. De rechthebbende beslist ook over de grafbedekking.

De rechthebbende van het graf ontvangt voor eind van de grafrechten een brief van Buha om zijn of haar wensen over het graf kenbaar te maken. Hij of zij kan het grafrecht verlengen of er afstand van doen.

Bij het overlijden van de rechthebbende van het eigen graf moet het recht worden overgeschreven naar een nieuwe rechthebbende. Meestal is dit de belanghebbende van het graf.

Belanghebbende

Als er bij Buha van een graf geen rechthebbende bekend is en de graftermijn verloopt, dan vervalt het graf aan Buha. Buha kan vervolgens de grafsteen verwijderen en het graf opnieuw uitgeven. Het is daarom belangrijk om behalve een rechthebbende ook een belanghebbende aan te wijzen. De belanghebbende wordt na het overlijden van de rechthebbende de nieuwe rechthebbende. Het is belangrijk om te weten dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor het aanwijzen van een belanghebbende.

Overschrijven van de grafrechten

Grafrechten kunt u laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende. Meestal is dit een andere erfgenaam of een ander familielid. U regelt de overschrijving van de grafrechten door contact op te nemen met begraafplaatsen@buha.nl of (0314) 377 444. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Welke soorten graven zijn er?

Buha biedt u verschillende soorten graven aan. Er zijn particuliere graven, algemene graven en urnengraven.

Particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van een rechthebbende gezet wordt. Een urnengraf is ook een particulier graf, maar dan voor een urn.

De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. De grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de rechthebbende zelf komt te overlijden.

Algemene graven

In een algemeen graf hebben de begraven overledenen geen onderlinge relatie tot elkaar. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een termijn van 10 jaar. Het is niet mogelijk om de uitgiftetermijn te verlengen. Ook is het niet mogelijk om een algemeen graf uit te zoeken. Een algemeen graf kent een lager tarief dan andere grafsoorten.

Urnengraf

Ook een urnengraf heeft u in eigendom zolang de grafrechten lopen. Wij bieden verschillende soorten urnengraven aan. Wij hebben geen urnenmuur.

Kindergraven

Voor kindergraven hebben wij een aparte cirkel op begraafplaats Slangenburg (Anemoon).

As verstrooien

Er zijn verstrooiingsplaatsen in de bosrand van de begraafplaats.

Islamitisch begraven

Er is een kleine islamitische grafakker op de begraafplaats. De graven zijn iets ander gesitueerd (richting Mekka). De grond is gewijd door een imam.

Tweedekansstenen

Een tweedekanssteen is een hergebruikt grafmonument. Dit zijn grafstenen die in plaats van te worden vernietigd, geschikt zijn gemaakt voor hergebruik.  De tweedekansstenen liggen gepresenteerd op begraafplaats Loolaan. Kijk op de pagina Tweedekanssteen voor meer informatie.

Voor de uitvaartondernemer

Het afstemmen voor begraven op een gemeentelijke begraafplaats doet u door:

 1. U vult het aanvraagformulier begrafenis of bijzetting - Reguliere begraafplaatsen (onderaan deze pagina) of het aanvraagformulier begrafenis of bijzetting - Natuurbegraafplaats Slangenburg (onderaan deze pagina) in.

 2. Stuur het ingevulde formulier naar e-mail begraafplaatsen@buha.nl.

 3. De beheerder van de begraafplaatsen belt u om het formulier samen door te spreken. U kunt ook zelf bellen met de beheerder van de begraafplaatsen op telefoonnummer (0314) 341 966.

Indien u een begrafenis, aula of koffiekamer wilt boeken, kunt u contact opnemen met het Yarden crematorium Slangenburg via het telefoonnummer (0314) 345 774. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.