Subsidie voor een groene gevel

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het aanleggen van een groene gevel.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het aanleggen van een groene gevel kunt u maximaal een subsidie van €15,- per m2 krijgen. Het maximale subsidiebedrag is € 150,-. 

Voorwaarden

 • De groene gevel heeft een klimconstructie.
 • De groene gevel is minimaal 4 m2.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem.
  Op de digitale kaart Bebouwde kom grenzen(externe link)(externe link) kunt u zien of u in aanmerking komt voor de subsidie. Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw maatregel of voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enz.), voor zover deze van toepassing zijn. U kunt bekijken of u een vergunning nodig heeft op de website Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl).

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u aan de slag.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een foto van de situatie vóór het aanleggen van de groene gevel.
  • Een foto van de situatie na het aanleggen van de groene gevel.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor groene gevels en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Bij het aanvraagformulier moet u een overzichtstekening met de afmeting van uw tuin toevoegen. Geef op de tekening aan:

 • Waar u de groene gevel aanbrengt.
 • Welke afmetingen deze groene gevel heeft.

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - groene gevel

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? U hoeft voor het aanleggen van een groene gevel geen toestemming te vragen aan Sité. Wel moet u altijd een klimconstructie gebruiken, zodat de klimplanten niet direct tegen de muur aan groeien. Ook mogen er geen zelfhechtende klimplanten gebruikt worden tegen de muur, zoals de Hedera. Overleg bij twijfel altijd even met Sité.

 Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Overleg dan de mogelijkheden met uw verhuurder.

Plantadvies

Voor de aanleg van de groene gevel bevestigt u een raster aan de muur. In de volle grond of een pot hieronder plant u klimplanten. De klimplanten zullen met behulp van het raster omhoogklimmen en uw muur bedekken. 

Let bij uw plantkeuze op de windrichting van uw muur. Voor muren met veel zon of juist schaduw heeft u andere klimplanten nodig. Ook is het goed erop te letten dat u biologische planten koopt die van nature in dit gebied voorkomen. Zo draagt uw groene gevel bij aan een gezonde natuurlijke omgeving. Vraag een hovenier om plantadvies voor uw gevel.

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over het aanleggen van groene gevels kunt u contact opnemen met een tuincentrum, hovenier of aannemer.