Subsidie voor een heg of groene schutting

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor een heg of groene schutting.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per meter schutting die u vervangt door een heg of groene schutting kunt u een subsidie van €15,- krijgen. Dit gaat tot een maximum van €250,-. Vraagt u de subsidie samen met uw buren aan? Dan kunt u dit in het aanvraagformulier invullen. 

Voorwaarden

 • U vervangt minimaal 5 meter niet-groene schutting (van bijvoorbeeld steen of hout) door een heg of groene schutting.
 • Per heg of groene schutting wordt maar één subsidie verstrekt.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem
  Bekijk de digitale kaart Bebouwde kom grenzen. Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw maatregel of voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enz.), voor zover deze van toepassing zijn. U kunt bekijken of u een vergunning nodig heeft op de website Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl).

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u thuis aan de slag het de aanleg van de nieuwe hef of groene schutting.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een foto van de situatie vóór het vergroenen van de schutting.
  • Een foto van de situatie na het vergroenen van de schutting.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor een groene heg of schutting en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Bij het aanvraagformulier moet u een overzichtstekening met de afmetingen van het huis en de tuin toevoegen. Geef op de tekening aan:

 • Waar u de oude schutting verwijdert en een heg of groene schutting aanbrengt.
 • Welke afmetingen de heg of groene schutting heeft.

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - heg of groene schutting

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? U hoeft voor het plaatsen van een heg of groene schutting geen toestemming te vragen aan Sité. 

Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan uw verhuurder. 

Plantadvies

Voordat u de oude schutting verwijdert is het goed om met uw de buren te overleggen of zij deze ook willen vervangen door een heg of groene schutting. Ook is het goed alvast na te denken over het type heg dat u wilt planten. Het beste moment om uw heg te planten is namelijk afhankelijk van het type heg. Informeer bij een tuincentrum, hovenier of aannemer over het beste plantmoment voor uw heg.

Kunt u de materialen van de oude schutting niet hergebruiken of verkopen? Dan kunt u deze inleveren bij het Buha brengpunt. Bekijk de tarieven op de pagina over het brengpunt

Zodra de oude schutting weg is kunt u plantgaten uitgraven waar u de heg in kunt planten. Geef de heg, vooral de eerste periode, voldoende water. Zo kan de heg zich goed ontwikkelen.

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over het plaatsen van een heg of groene schutting kunt u contact opnemen met een tuincentrum, hovenier of aannemer.

foto van heg