Subsidie voor een installatie voor het hergebruik van hemelwater in panden

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het hergebruik van hemelwater in panden.

Om drinkwater te besparen kunt u hemelwater opvangen in een reservoir. Dit water kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld de wasmachine of het doorspoelen van het toilet. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het aanleggen van een installatie voor hergebruik van hemelwater in bestaande panden kunt u 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Dit gaat tot een maximum subsidiebedrag van €1.000,-. 

Voorwaarden

 • De installatie wordt in verband met gezondheidsrisico’s alleen ingezet voor:
  • Het doel watervoeding van toilet;
  • Watervoeding van wasmachine;
  • Het leveren van was- en proceswater;
  • Vergelijkbare toepassingen in het pand;
  • Tuindruppelinstallatie.
 • De voorziening is voldoende bereikbaar voor onderhoud en inspectie.
 • Gebufferd hemelwater wordt niet gesproeid of verneveld. Ook mag het niet voor consumptiedoeleinden worden gebruikt.
 • Er wordt minimaal 1.000 liter hemelwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem. 
  Bekijk de digitale kaart Bebouwde kom grenzen(externe link)
  Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. 
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw maatregel of voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enz.), voor zover deze van toepassing zijn. U kunt bekijken of u een vergunning nodig heeft op de website Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl).

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u thuis aan de slag met het aanleggen van uw installatie.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een factuur van de installatie.
  • Een foto van de situatie vóór het aanleggen van de installatie voor hergebruik van hemelwater.
  • Een foto van de situatie na het aanleggen van de installatie voor hergebruik van hemelwater.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor hergebruik van hemelwater in panden en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. 

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - hergebruik van hemelwater in panden

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? Voor het aanleggen van een installatie voor hergebruik van hemelwater in uw pand heeft u toestemming van Sité nodig. Via deze link kunt u contact opnemen met Sité.

Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan uw verhuurder. 

Technisch advies

De aanleg van een installatie voor hergebruik hemelwater is complex. We raden aan dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. 

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over het plaatsen van installatie voor het hergebruik van regenwater kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf.