Subsidie voor een groendak

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor groendak.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het aanleggen van een groendak kunt u € 25,- per m2 krijgen. Dit gaat tot een maximum van € 1.000,-.

Voorwaarden

 • Het groendak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 25 L/m2.
 • Het groendak is minimaal 4 m2.
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem. 
  Bekijk de digitale kaart Bebouwde kom grenzen. Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. 
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 
 • De aanvraag is alleen mogelijk voor dakoppervlakken van bestaande panden. Aanvragen voor groene daken ten behoeve van nieuwbouw of een nieuwe aan- of uitbouw komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Het aanleggen van een groendak komt niet in aanmerking voor de ‘subsidie voor het afkoppelen van hemelwater’.
 • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw maatregel of voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enz.), voor zover deze van toepassing zijn. U kunt bekijken of u een vergunning nodig heeft op de website Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl).

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u thuis aan de slag met het aanleggen van uw groendak.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een foto van de situatie vóór het aanleggen van het groendak.
  • Een foto van de situatie na het aanleggen van het groendak.
  • Een factuur van het groendak.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor een groendak en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Bij het aanvraagformulier moet u een overzichtstekening met de afmetingen van uw dak toevoegen. Geef op de tekening aan:

 • Waar u het groendak aanbrengt.
 • Welke afmetingen het groendak heeft.
 • Principedetail van de opbouw van het groendak inclusief maatvoering.

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - groendak

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Het aanleggen van een groendak is voor huurders van Sité niet toegestaan. Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan uw verhuurder. 

Technisch advies

Voordat u begint met de aanleg van het groendak is het belangrijk om uit te zoeken of uw dak geschikt is. Een groendak kan erg zwaar zijn, dus uw dak moet stevig genoeg zijn. Laat een specialist meekijken om te beoordelen of het dak geschikt is. Om lekkage en beschadiging van het dak te voorkomen raden we aan ook een specialist in te schakelen voor de aanleg van het groendak. 

Legt u het groendak zelf aan? Kijk dan op de website van MilieuCentraal voor een stappenplan.

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over het aanleggen van een groendak u contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf.