Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het afkoppelen van hemelwater.

Bij deze maatregel koppelt u de hemelwaterafvoer op uw perceel los van de riolering en laat u het in de bodem zakken op uw eigen perceel. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het afkoppelen van het dakoppervlak aan alleen de voor- of achterkant van het pand kunt u een subsidie van € 250,- krijgen. Koppelt u het hele dak af, dan bedraagt de subsidie € 500,-. Deelt u een regenpijp met de buren? Dan kunt u de aanvraag ook samen met uw buren doen.

Voorwaarden

 • De regenwaterafvoer van uw perceel moet aangesloten zijn op een gemengd riool.
 • Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25 m2 zijn .
 • Het afgekoppelde regenwater moet op eigen perceel geborgen of geïnfiltreerd worden. Afgekoppeld regenwater mag niet afgewenteld worden op aangelegen percelen.
 • U onderbouwt hoe de afkoppelvoorziening/het afkoppelsysteem het opgevangen regenwater verwerkt zodat de afkoppelvoorziening bij een nieuwe bui weer volledig beschikbaar is.
 • Bekijk de kaart digitale kaart Afkoppelsubsidie (externe link) Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. Ligt uw perceel in een rood gebied? Dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Er kunnen er twee situaties van toepassing zijn: uw perceel is niet aangesloten op een gemengd rioolstelsel en hemelwater wordt dus al gescheiden verwerkt van vuilwater (waardoor afkoppelen van hemelwater overbodig is) of uw perceel is ligt buiten de bebouwde kom. 
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u aan de slag.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een foto van de situatie vóór het afkoppelen.
  • Een foto van de situatie na het afkoppelen.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Bij het aanvraagformulier moet u een overzichtstekening met de afmetingen van het huis en de tuin toevoegen. Geef op de tekening aan:

 • Op welke manier u wilt gaan afkoppelen.
 • Welk deel van het dakoppervlak afgekoppeld wordt.
 • Welke regenpijpen het regenwater afvoeren naar de afkoppelvoorziening.
 • Welke afmetingen de voorziening heeft.
 • Waar de afkoppelvoorzieningen komen te liggen.

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - afkoppelen hemelwater

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? Voor het afkoppelen van hemelwater moet u toestemming vragen aan Sité. Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Overleg dan de mogelijkheden met uw verhuurder.

Technisch advies

Voor u de regenpijp afkoppelt is het belangrijk om eerst te kijken naar de infiltratiemogelijkheden in uw tuin. Is er een plek waar het water heen kan? Dit kan bijvoorbeeld een lagergelegen stuk tuin zijn of een vijver. U kunt ook water opvangen in een regenton, laten infiltreren in een grindgat of naar infiltratiekratten laten stromen. Het water mag niet overstromen naar de buren of de straat.

Als u heeft bedacht waar het water heen kan kunt u beginnen met afkoppelen. Hierbij zaagt u de regenpijp af en geleidt u het water naar de plek waar het kan infiltreren. 

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen, wilt u technisch advies of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444.