Subsidie voor het planten van een boom

Als inwoner van de gemeente Doetinchem kunt u water en groen subsidie (een vergoeding) krijgen. Deze subsidie is voor het klimaatbestendig maken van uw woning, bedrijfspand, tuin en andere buitenruimte. Er zijn negen verschillende maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over subsidie voor het planten van een boom.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor het planten van een boom kunt u een subsidie van € 75,- krijgen. U kunt subsidie krijgen voor maximaal twee bomen.

Voorwaarden

 • De boom die u gaat planten heeft een stamomtrek van minimaal 14-16 centimeter.
 • De boomsoorten die in aanmerking komen voor subsidie zijn fruitbomen of staan op de lijst met 'bomen voor biodiversiteit' van Natuur en milieu.
 • De boom die u gaat planten komt op minimaal 2 meter van de erfgrens te staan
 • Uw perceel bevindt zich binnen de bebouwde kom van gemeente Doetinchem.
  Op de digitale kaart Bebouwde kom grenzen kunt u zien of u in aanmerking komt voor de subsidie. Ligt uw perceel in een groen gebied? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie.
 • U komt niet in aanmerking voor subsidie als er sprake is van een herplantplicht vanuit de kapvergunning.
  De herplantplicht houdt in dat u een boom heeft gekapt en hierdoor een nieuwe boom moet planten. Als dit het geval is komt u niet in aanmerking voor subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor nog uit te voeren maatregelen. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht.
 • De factuur van de werkzaamheden moet binnen uiterlijk zes maanden na het besluit tot subsidieverlening (toegestuurde beschikking) bij Buha zijn ingediend. 

Aanvraagprocedure

 1. U dient het onderstaande digitale aanvraagformulier in.
 2. Gemeente Doetinchem stuurt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Buha. Wij bekijken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Hierna krijgt u bericht van ons.
 3. Heeft u goedkeuring van Buha? Dan kunt u thuis aan de slag met het planten van uw boom of bomen.
 4. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, stuurt u Buha het volgende bewijs:
  • Een factuur van de bomen, met daarop de soorten en de stamomtrek.
  • Een foto van de situatie vóór het planten van de bomen.
  • Een foto van de situatie na het planten van de bomen.
 5. Als u alles goed heeft uitgevoerd, krijgt u het afgesproken bedrag op uw bankrekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Water en groen subsidie voor het planten van een boom en wilt u deze aanvragen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. 

DigiD Aanvraagformulier Water en groen subsidie - plant een boom

U kunt deze subsidie maar één keer aanvragen. Wilt u ook voor andere maatregelen subsidie aanvragen? Vul dan voor iedere maatregel een apart aanvraagformulier in.

Huurwoning

Huurt u uw woning bij Sité? U hoeft voor het planten van een boom geen toestemming te vragen aan Sité. Wel geeft Sité de voorkeur aan bomen die langzaam groeien of klein blijven, zodat deze goed te onderhouden zijn.

Huurt u uw woning bij een andere verhuurder? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan uw verhuurder. 

Plantadvies

Fruitbomen en bomen op de bomenlijst zijn bomen die vaak van nature voorkomen in dit gebied. Het planten van deze bomen draagt bij aan een gezonde natuurlijke omgeving. Dit is ook goed voor vogels en insecten. De herfst is het beste seizoen om een boom te planten. De grond is dan nog warm van de zomer, en er zit voldoende water in de grond. De boom kan zich dan het beste ontwikkelen. 

Om de boom extra steun te geven kunt u boompalen plaatsen en de boom hieraan bevestigen met behulp van een boomband. De boom staat zo stevig en zal minder snel scheef gaan staan bij hevige wind. Geef uw boom, vooral in het begin, voldoende water. Zo kunnen de wortels zich goed ontwikkelen en staat de boom extra stevig in de grond.

Vragen of hulp nodig?

Lukt het niet om het formulier in te vullen of heeft u een vraag over de subsidie? Stuur een e-mail met uw naam, telefoonnummer en specifieke vraag naar meldpunt@buha.nl of bel naar (0314) 377 444. Voor vragen over het planten van bomen kunt u contact opnemen met een tuincentrum, hovenier of aannemer.

foto van het planten van een boom