Buha bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Op deze pagina leggen we uit hoe we dat doen.

Bescherming persoonsgegevens

Wij beschermen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en werken conform onze privacyverklaring en de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg) aan ons stellen.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij ontvangen en verzamelen voor de gemeenten waarvoor wij werken. Dat kan zijn wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of melding, maar ook wanneer u een aanvraag doet of afval komt brengen bij het Buha brengpunt. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten over wat Buha wel en niet met de verzamelde gegevens mag doen. In onze privacyverklaring leest u welke informatie we vastleggen en voor welk doel.

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten Buha bv, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of digitaal aan info@buha.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Buha bv heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Contactgegevens
Mevr. A.M.M. Nas
a.nas@doetinchem.nl
(0314) 399 514

Informatiebeveiliging

Buha bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers worden regelmatig getest. Buha houdt zich aan de meldplicht datalekken.

Wijzigingen

Buha behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@buha.nl of via de knop Feedback onderaan elke pagina.

Copyright

Informatie van www.buha.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, mits er sprake is van een bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buha.