Momenteel is Buha bezig met onderhoud van het groen op de geluidswal langs de Liemersweg (De Huet) in Doetinchem. Hierbij worden dode bomen en de dode takken boven de wandelpaden verwijderd.Tijdens de onderhoudswerkzaamheden van dit najaar is Buha genoodzaakt om op deze plek tien zware populieren te kappen. 

Deze populieren hebben een dermate hoge leeftijd en grote omvang dat er een sterk verhoogd risico is op tak- en stambreuk. Omdat de bomen vlakbij bebouwing, wandelpaden, fietspaden en de Liemersweg staan, is het risico onaanvaardbaar. 
 
Werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag 22 en dinsdag 23 november tussen 8.00 en 16.00 uur. (Fiets)verkeer wordt omgeleid tijdens de werkzaamheden.