Voorschriften parkeervergunning (november 2023)

Voorschriften voor het gebruik van de parkeervergunning en aanvullende informatie.

Wettelijke basis

De parkeervergunning wordt verleend op basis van de Parkeerverordening 2007, het Aanwijzingsbesluit en de Parkeerbelastingverordening 2023 en 2024 van de gemeente Doetinchem.

De parkeervergunning

Aan deze parkeervergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • De vergunning wordt toegekend voor het parkeergebied waar de aanvrager woont/ingeschreven staat.
 • De vergunning is 24 uur per dag geldig op de locatie(s) waar uw vergunning geldig is. Hieronder staan per soort vergunning de parkeerlocaties uitgelegd.
 • De vergunning geeft geen garantie op een (vaste) parkeerplaats. Met uw parkeervergunning mag u gebruik maken van een beschikbare plek, binnen uw vergunning zone, tegen een gereduceerd tarief.
 • De vergunning wordt per kalenderjaar afgegeven. Jaarlijks betaalt u hiervoor de kosten. Zodra deze betaald is, ontvangt u een nieuwe (digitale) vergunning. Bij toekenning in de loop van het jaar betaalt men alleen de nog komende maanden.
 • De SPECIFIEKE-, CENTRUM-, CR1-, CR2-, CR3-, RAND- (bedrijven) en Varkensweide- (bedrijven) vergunning is kenteken gebonden. Op de vergunning kunnen maximaal 3 kentekens geregistreerd worden.
 • De W1, W2, W3, W6, W7, W9, bewoners RAND en bewoners Varkensweide, is niet kenteken gebonden en mag wel aan bezoek uitgeleend worden.
 • Het is niet toegestaan de vergunning of een duplicaatvergunning oneigenlijk te gebruiken of laten gebruiken. Ook niet als daar een vergoeding voor wordt verkregen.
 • De aanwijzingen van politieambtenaren en alle andere daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren moeten direct worden opgevolgd.
 • Zodra er wijzigingen in de omstandigheden zijn, die voor het verkrijgen van de vergunning van belang waren (bijvoorbeeld huur van een parkeerplaats), dient u dit direct te melden bij Buha, telefoonnummer (0314) 377 444. 
 • Het is niet toegestaan de vergunning te (foto)kopiëren, dan wel op enige andere wijze te vermenigvuldigen of zelf wijzigingen aan te brengen.
 • Voor de te houden periodieke controles bent u verplicht om de daarvoor noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken.
 • Als u niet aan deze voorschriften voldoet, riskeert u een boete.

Aanvullende informatie

Voor de duidelijkheid wijzen wij u nog op het volgende:

 • Verhuist u of wilt u de vergunning opzeggen, dan moet u de vergunning opzeggen via het digitale loket op https://parkeren.buha.nl. Heeft u een papieren vergunning? Dan dient u dit inleveren bij of opsturen naar Buha bv, Havenstraat 80, 7005 AG Doetinchem. Vermeld hierbij uw bankrekeningnummer. Zodra wij de papieren vergunning hebben ontvangen, ontvangt u de betaalde leges van de resterende maanden terug.
 • Heeft u een andere auto, dan moet u het kenteken op de vergunning wijzigen via het digitale loket op https://parkeren.buha.nl. Heeft u tijdelijk een leenauto, dan kunt u dit ook tijdelijk wijzigen in het digitale loket op https://parkeren.buha.nl. Bij een papieren vergunning hoeft u het tijdelijke kenteken niet door te geven, u kunt dan de vergunning in de leenauto gebruiken.
 • Burgemeester en wethouders kunnen wijzigingen aanbrengen in de locaties van parkeerplaatsen waar u mag parkeren.

Parkeerlocaties

Op www.buha.nl/parkeervergunningen-en-abonnementen staat een plattegrond met hierop alle parkeerlocaties waar uw parkeervergunning geldig is.

 1. De parkeervergunning CENTRUM is geldig op deze vier vergunninghouderparkeerplaatsen; Hovenstraatje, Grutpoort, dr. Huber Noodtplaats en Handelskade. (Handelskade is tot eind 2024 afgesloten ivm de bouw van Iseldoks I). Ook is de vergunning geldig op de betaalde parkeerplaatsen van de Nieuweweg (bij appartementencomplex Parkgebouw de Veentjes), Hovenierspad, parkeerkuil Amphionstraat (achter Croonemate) Wei van Ome Karel, Tjalmastraat en de Veemarkt.
 2. De parkeervergunning CR1 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen; Nieuweweg (bij appartementencomplex Parkgebouw de Veentjes), dr. Huber Noodtstraat (tot aan de Rozengaardseweg), Hovenierspad, Amphionstraat (voor Aldi, parkeerkuil achter Croonemate en voor GGNet), de Raadhuisstraat (bij de Steck), de Wei van Ome Karel en de Veemarkt.
 3. De parkeervergunning CR2 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen; Tjalmastraat, Plantenstraat, Terborgseweg (tot en met kruispunt Melkweg), Spinbaan, Melkweg, Wei van Ome Karel, Veemarkt en de parkeerkuil Amphionstraat (achter Croonemate).
 4. De parkeervergunning CR3 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen; Handelskade (de vergunning is niet geldig op de vergunninghoudersplaatsen tegenover ‘t Brewinc), Wei van Ome Karel, Veemarkt en de parkeerkuil Amphionstraat (achter Croonemate). In de toekomst is deze vergunning ook geldig op nieuwe betaalde parkeerplaatsen in de wijk Iseldoks.
 5. De parkeervergunning RAND is geldig op de betaalde parkeerplaatsen; Wei van Ome Karel, de parkeerkuil Amphionstraat (achter Croonemate) en de Veemarkt.
 6. De parkeervergunning VARKENSWEIDE is alleen geldig op de betaalde parkeerplaats; Varkensweide. Bij evenementen op de Varkensweide is de vergunning ook geldig op de Wei van Ome Karel, de parkeerkuil Amphionstraat (achter Croonemate) en de Veemarkt.
 7. De specifieke parkeervergunning Nieuwstad is geldig op de vergunninghouderparkeerplaatsen van de Nieuwstad.
 8. De specifieke parkeervergunning Prinsenhof is geldig op de vergunninghouderparkeerplaatsen van de Prinsenhof.
 9. De specifieke parkeervergunning Gasthuisstraat is geldig op de vergunninghouderparkeerplaatsen van de Gasthuisstraat.
 10. De specifieke parkeervergunning Gasthuisstraat (BT) is geldig op de vergunninghouderparkeerplaatsen van de Gasthuisstraat Binnenterrein.
 11. De specifieke parkeervergunning Korte Kapoeniestraat is geldig op de vergunninghouderparkeerplaatsen van de Korte Kapoeniestraat.
 12. De wijkvergunning W1 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen en op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W1. Het parkeergebied is omringd door de straten J.F. Kennedylaan, Rozengaardseweg, Amphionstraat en de Hofstraat. Op de parkeerplaats Nieuweweg (bij appartementencomplex Parkgebouw de Veentjes) is de vergunning niet geldig.
 13. De wijkvergunning W2 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen en op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W2. Het parkeergebied is omringd door de straten J.F. Kennedylaan, Rozengaardseweg, Raadhuisstraat en de Houtkampstraat. 
 14. De wijkvergunning W3 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen en op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W3. Het parkeergebied is omringd door de straten J.F. Kennedylaan, Houtkampstraat, Raadhuisstraat, Burg. Tenkinkstraat, Pasplein, Prins Hendrikstraat en de Terborgseweg (vanaf kruispunt Prins Hendrikstraat tot J.F. Kennedylaan). 
 15. De wijkvergunning W6 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen en op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W6. Het parkeergebied is omringd door de straten Wijnbergseweg, de Bottenmölle, Dichterseweg, het Worpplein, de Enk, de Koppels en Burg. de Bruinstraat. 
 16. De wijkvergunning W7 is geldig op de betaalde parkeerplaatsen en op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W7. Het parkeergebied is omringd door de straten Keppelseweg, Europaweg en de Tramstraat. 
 17. De wijkvergunning W9 is geldig op de wegen waar een parkeerverbod geldt in het gebied van W9. Het parkeergebied is omringd door de straten Kruisbergseweg, Kelderlaan, 2de Loolaan, Hietlandlaan, Juliana van Stolbergstraat en Loolaan. 

Wilt u informatie of heeft u vragen?

Op www.buha.nl/parkeervergunningen-en-abonnementen staat alle informatie over parkeervergunningen Doetinchem. U kunt ook bellen naar Buha bv, telefoonnummer (0314)-377 444 of mailen naar parkeren@buha.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,

Team Handhaving en Parkeren

(versie november 2023. Hiermee komen de vorige voorschriften te vervallen.)