Wettelijke basis

De ontheffing voetgangersgebied is verleend op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990(externe link) en de verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem 2013(externe link).

De ontheffing voetgangersgebied

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • De ontheffing is geldig in het voetgangersgebied van de gemeente Doetinchem.
 • In het voetgangersgebied moet stapvoets gereden worden.
 • De jaarontheffing wordt per kalenderjaar afgegeven.  Bij toekenning in de loop van het jaar betaalt men alleen de nog komende periode.
 • De tijdelijke ontheffing wordt per ingestelde periode afgegeven.
 • Het is niet toegestaan de ontheffing of een duplicaatontheffing oneigenlijk te gebruiken of laten gebruiken. Ook niet als daar een vergoeding voor wordt verkregen.
 • De aanwijzingen van politieambtenaren en alle andere daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren moeten direct worden opgevolgd.
 • Zodra er wijzigingen in de omstandigheden zijn, die voor het verkrijgen van de ontheffing van belang waren (bijvoorbeeld beëindiging bedrijf), moet u dit direct te melden bij het team Handhaving en Parkeren van Buha bv. , telefoonnummer (0314) 377 444 of parkeren@buha.nl.
 • Het is niet toegestaan de ontheffing te (foto)kopiëren, dan wel op enige andere wijze te vermenigvuldigen of zelf wijzigingen aan te brengen.
 • Voor de te houden periodieke controles bent u verplicht om de daarvoor noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken.
 • Als u niet aan deze voorschriften voldoet, riskeert u een boete.

Aanvullende informatie

Voor de duidelijkheid wijzen wij u nog op het volgende:

 • Wilt u de ontheffing opzeggen, dan kunt u dit doorgeven op uw persoonlijke pagina van https://buha.parkeren.nl(externe link). De ontheffing moet u opsturen naar Buha bv, Havenstraat 80, 7005 AG Doetinchem. Zodra wij de ontheffing ontvangen hebben wordt de restitutie teruggestort.
 • Heeft u een andere auto, dan moet u zelf het kenteken in uw persoonlijke pagina wijzigen. U ontvangt geen nieuwe ontheffing.
 • Heeft u tijdelijk een leenauto, dan kunt u dit zelf wijzigen op uw persoonlijke pagina van https://buha.parkeren.nl(externe link).
 • Burgemeester en wethouders kunnen wijzigingen aanbrengen in de locaties waar u de ontheffing mag gebruiken.   

Vragen of meer informatie?

Op www.buha.nl/parkeerontheffingen staat meer informatie. U kunt uw vraag ook mailen naar parkeren@buha.nl of bellen met het telefoonnummer (0314) 377 444.  

Namens Buha bv

Team Handhaving en Parkeren.

(versie mei 2021. Hiermee komen de voorgaande voorschriften te vervallen.)

Plattegrond voetgangersgebied gemeente Doetinchem