Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt. Oud papier wordt één keer in de vier weken door Buha opgehaald in de container met blauwe deksel. U kunt het ook wegbrengen aan een ondergrondse container bij u in de buurt of naar het Buha brengpunt.

Aanbieden van oud papier

Oud papier kunt u op verschillende manieren aanbieden:

Container met een blauwe deksel

Papierinzameling verenigingen en scholen

Papier wordt in sommige wijken opgehaald door scholen, verenigingen of instellingen. Zij krijgen hiervoor een 'subsidie op de inzameling van huishoudelijk oud papier'. Om oud papier op te mogen halen en in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u jaarlijks een vergunning aanvragen bij Buha. Daarvoor gebruikt u dit digitale formulier:

Aanvraagformulier 'subsidie op de inzameling van huishoudelijk oud papier'

Binnen twee weken na indiening van de vergunningaanvraag wordt beoordeeld of de vergunning verleend kan worden. Een belangrijk criterium is daarbij of er in het gebied waarin u wilt inzamelen geen andere oud papier inzamelaar werkzaam is.

De vergunning kan op ieder moment worden aangevraagd en is een kalenderjaar geldig. Voor ieder jaar dient opnieuw een vergunning te worden aangevraagd.