Nieuw gedeelte van Natuurbegraafplaats Slangenburg in gebruik vanaf mei 2024

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe gedeelte van natuurbegraafplaats Slangenburg. Er zijn twee poelen gegraven, er is beplanting aangebracht en een deel van het terrein is afgegraven om de onderliggende oude zandgronden tot ontwikkeling te laten komen. We zijn erg tevreden met het resultaat. Er is een prachtig terrein ontstaan met veel ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur.

Drie akkers

Het terrein bestaat uit drie akkers met bloemenranden. We zaaien jaarlijks verschillende graansoorten zoals zomergerst, wintergerst en haver.

Vanaf mei 2024 kunt u een natuurgraf kopen

Doordat het afgelopen jaar veel grondwerk heeft plaatsgevonden is de grond nog niet stevig genoeg om te begraven. Daarom willen we de komende natte periode afwachten en de verkoop starten vanaf mei 2024. Rond deze tijd organiseren wij weer rondleidingen waar u zich voor kunt opgeven.

Wilt u dat we u een e-mail sturen op het moment dat de rondleidingen op het nieuwe gedeelte van de natuurbegraafplaats van start gaan? Stuur dan een e-mail naar info@natuurbegraafplaatsslangenburg.nl.