Per 1 januari 2023 vervallen de grafrechten van vijf graven op begraafplaats Loolaan in Doetinchem. Van deze graven zijn geen rechthebbenden meer bekend. Daarnaast zijn de grafstenen oud en in erg slechte staat.

Geen nieuwe rechthebbende

Er zijn geen rechthebbenden van de graven bekend omdat deze lang geleden zijn overleden. Er hebben zich ook geen nieuwe belanghebbenden of rechthebbenden bij Buha gemeld. Buha beheert in opdracht van gemeente Doetinchem de gemeentelijke begraafplaatsen en de grafrechten.

Graven opnieuw uitgegeven

Van de vijf graven waarvan de grafrechten vervallen worden de grafstenen en overige bedekking verwijderd. Van een aantal graven is de grafsteen al deels verwijderd omdat deze was ingestort, in dat geval verwijdert Buha het laatste deel. Sommige van deze graven komen vrij voor nieuwe uitgifte.

Van onderstaande graven wil Buha de grafrechten per 1 januari 2023 laten vervallen:

grafnummernaam overledenenaam overledenenaam overledenenaam overledene
D1B. LuesinkJ.B. CoopsJ. G. Luesink-BultenE.J. Bulten
D2J.A. Schneider A.B. Schneider-BrinksJ.G. Kaak-SchneiderH.W. Schneider
G45T.H.C. Visser   
L19H. LeurinkA. Leurink-SlendebroekE. LeurinkJ.H. Leurink
L22L. WindG.J. WindG.J. Wind 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u voor 21 december 2022 bezwaar maken bij het College van B&W (Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem). In dit bezwaarschrift moeten tenminste uw naam, adres, woonplaats, handtekening, een motivatie en de datum staan.

Vragen of meer informatie

U kunt ons mailen op meldpunt@buha.nl of bellen naar (0314) 377 444.