Inwoners van de gemeente Doetinchem zijn sinds 1 januari 2022 beter afval gaan scheiden. En dat is goed nieuws! In januari en februari 2021 zamelde Buha nog 1.597.520 kilo restafval in bij alle huishoudens. In de eerste maandan van 2022 ging het om nog niet eens de helft daarvan: 783.000 kilo. Daarnaast zamelde Buha bijna 350.000 kilo meer GFT+E, papier en PBD in.

Schone grondstoffen
Er werd niet alleen meer GFT+E, PBD en papier ingezameld; ook de kwaliteit was beter. Daardoor kan dit afval uitstekend worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Geen enkele ingezamelde vracht met afval werd afgekeurd door de verwerker waar Buha het afval naartoe brengt.

Nieuwe manier van inzamelen
Sinds 1 januari 2022 betaalt u op een andere manier voor het laten ophalen van uw restafval. Door restafval en grondstoffen goed van elkaar te scheiden verkleinen we samen de Doetinchemse hoeveelheid restafval. Ook scheelt het in de portemonnee: hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt. Restafval verbranden is zonde, want ruim 2/3 kan nog worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.