Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet langer één vast bedrag voor het laten ophalen van uw afval. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf dan uit twee delen:

  • een (lager) vast bedrag per jaar
  • een bedrag per keer dat u uw container voor restafval aan de straat zet of restafval in een ondergrondse container aanbiedt.

Voor groente-, fruit- en tuinafval + etensresten (GFT+E), plastic, blik en drinkpakken (PBD) en papier hoeft u niet per keer dat u het aanbiedt te betalen.

Voorgestelde tarieven afvalstoffenheffing 2022

Type huishouden Vast bedrag per jaar
Eenpersoonshuishouden € 238,80
Meerpersoonshuishouden€ 270,36
Bedrag per aangeboden container of zak 
Kleine grijze container voor restafval (140 liter)€ 5,-
Grote grijze container voor restafval (240 liter) € 10,-
Zak restafval in een ondergrondse container (60 liter)€ 2,-

In 2021 betaalde een eenpersoonshuishouden €258,72 en een meerpersoonshuishouden €316,68. De gemeenteraad stelt de bedragen definitief vast op 23 december 2021.

Betaling

Begin 2022 betaalt u het vaste bedrag van dat jaar. Vervolgens betaalt u begin 2023 het totale bedrag van het aantal keren dat u in 2022 restafval heeft aangeboden en het vaste bedrag van 2023.

Afval scheiden zorgt voor een lagere rekening

Door uw afval goed te scheiden, zorgt u ervoor dat u minder restafval heeft. Zo betaalt u minder en kan uw goed gescheiden afval gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Ook belandt er zo minder waardevol afval in de verbrandingsovens en dat is goed voor het milieu.

U kunt uw grijze container voor restafval eens in de vier weken aan de straat zetten. Maar dat hoeft uiteraard niet. Bij de ondergrondse container voor restafval kunt u op elk moment van de dag uw afval aanbieden met uw afvalpas. Let op: u betaalt voor elke keer dat u uw pas gebruikt. 

Wilt u meer weten? Op de pagina over afvalscheiding wordt uitgelegd hoe u uw afval nog beter kunt scheiden. Om te zien waar uw afval hoort en wanneer Buha het ophaalt kunt u de AfvalWijzer app downloaden of op www.mijnafvalwijzer.nl kijken.

Kwijtschelding

Heeft u een minimuminkomen en weinig of geen eigen vermogen? U kunt dan ook in 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. De afvalstoffenheffing valt hieronder. Kijk voor meer informatie op www.doetinchem.nl/kwijtschelding.

Bijzondere regeling voor luiers en medicinaal afval

Maakt u gebruik van de regeling waarmee u luiers en medicinaal afval gratis kunt laten ophalen of wegbrengen? Dan ontvangt u binnenkort een brief van Buha om uit te leggen hoe u ook in 2022 gebruik kunt blijven maken van deze regeling. Wilt u meer weten over de regeling? Kijk dan op de pagina over de bijzondere regeling.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Buha. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer (0314) 377 444.