In verband met Kerstmis en Oud en Nieuw zijn er enkele aanpassingen in de afvalinzameling en openingstijden van Buha.

Openingstijden brengpunt

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december is het brengpunt geopend van 8.30 tot 15.00 uur. Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari is het brengpunt de gehele dag gesloten. Op maandag 3 januari is het brengpunt geopend op de reguliere openingstijden: van 8.30 tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid meldpunt

Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is Buha telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur. Meldingen kunnen buiten openingstijden wel digitaal gedaan worden via www.buha.nl. Ziet u iets in de openbare ruimte dat direct gevaar oplevert? Neem dan contact op met de politie.

Afvalinzameling

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de afvalinzameling tijdens de feestdagen.

Afsluiting afvalbakken en ondergrondse papiercontainers tijdens jaarwisseling

Enkele dagen voor de jaarwisseling worden in de gemeente Doetinchem een aantal afvalbakken en ondergrondse containers voor papier afgesloten. In de dagen na Oud en nieuw worden deze weer geopend. Check daarom voor u oud papier wegbrengt of de container geopend is. Plaats oud papier niet bij de afgesloten ondergrondse containers. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Buha wenst u fijne kerstdagen en een gezond en mooi 2022!