Brengpunt

U kunt verschillende soorten afval inleveren bij het Buha brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem. Het verschilt per afvalsoort of u moet betalen voor het inleveren. In het voor- en najaar zijn er extra brengpunten voor snoeiafval in Gaanderen en Wehl.

Openingstijden

Roerstraat - Doetinchem (algemeen brengpunt)

Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Tijdelijke extra brengpunten voor snoeiafval

De tijdelijke extra brengpunten voor snoeiafval in Gaanderen en Wehl zijn open van zaterdag 23 maart tot en met zaterdag 25 mei. Later dit jaar zijn de extra brengpunten geopend van zaterdag 14 september tot en met 30 november.  De rest van het jaar kunt u snoeiafval naar het Buha brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem brengen. 

Openingstijden

 • Het extra brengpunt voor snoeiafval in Gaanderen is van zaterdag 23 maart tot en met zaterdag 25 mei iedere zaterdag geopend van 8.30 - 11.00 uur. U vindt het brengpunt aan Pierikstraat 16 in Gaanderen.
 • Het extra brengpunt voor snoeiafval in Wehl is van zaterdag 23 maart tot en met zaterdag 25 mei iedere zaterdag geopend van 12.00 - 14.30 uur. U vindt het brengpunt naast Keppelseweg 41 in Wehl.

Voor wie?

De Buha brengpunten zijn voor inwoners van de gemeente Doetinchem. Het brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem is ook voor inwoners van de gemeente Bronckhorst. Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen geen gebruik maken van de tijdelijke extra brengpunten voor snoeiafval in Gaanderen en Wehl.

Geen bedrijfsafval

Het brengpunt is bedoeld voor grof huishoudelijk afval. Dit betekent dat u geen bedrijfsafval naar het brengpunt mag brengen. Het is ook niet toegestaan dat een bedrijf namens of samen met een inwoner grof huishoudelijk afval komt brengen. 

Maximaal 2m³ per keer

U kunt bij onze brengpunten maximaal 2m³ afval per keer inleveren. Meer afval dan 2m³ brengt u naar overslagstation REMONDIS aan Logistiekweg 14 in Doetinchem. Ook afval waarmee u bij het brengpunt niet terecht kunt (zoals bitumen en zand), brengt u naar REMONDIS.

Legitimeren

Bij alle brengpunten geldt legitimatieplicht: u moet een geldig legitimatiebewijs laten zien waarmee u kunt aantonen dat u uit de gemeente Doetinchem komt. Inwoners van de gemeente Bronckhorst tonen hun Afvalpas bij aankomst.

Gratis inleveren

Onderstaande afvalsoorten kunt u gratis inleveren:

 Definitie:Wijze van aanbieden:Locatie/container
Papier en kartonHuishoudelijk papier en karton.Droog en schoon, zonder kunststof of metalen delen en niet vervuild met andere afvalfracties.Container voor papier en karton
VerpakkingsglasHuishoudelijk verpakkingsglas zoals flessen en potten.Gescheiden in blank, groen en bruin.Glascontainer
Klein chemisch afvalAfvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.Gevaarlijke/chemische afvalstoffen dienen in een afgesloten, bij voorkeur originele verpakking te worden afgegeven aan de acceptant. Informatie omtrent de inhoud van de verpakking moet door de aanbieder mondeling kunnen worden gegeven.Depot voor chemisch afval
Frituurolie en -vetEen substantie dat wordt aangemerkt als vloeibaar vet dat tot hoge temperaturen kan worden verhit.In een goed gesloten plastic verpakking.Depot voor chemisch afval
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD)Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens.In een afgesloten plastic zak.container voor PBD
MetalenGrote stukken metaal zoals bijvoorbeeld oude fietsen. Container voor metalen
Asbest- en asbestverdachte dakplatenDakplaten die gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaan of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval).Tot max. 35m2 gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers.Container voor asbest

 
Overig asbest- en asbestverdacht afvalAfval dat gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaat of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval).Tot max. ½ m³ gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers.Container voor asbest

Tuinafval (geen zand) 

Voor inwoners van de gemeente Bronckhorst: tuinafval tot 2m³ inleveren is gratis. Vanaf 2m³ betaalt u het 'laag' tarief.

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout.

Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd.

 Bak voor tuinafval
PiepschuimWit, schuimachtig en licht kunststof dat gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal.droog en schoonContainer voor piepschuim
Hard kunststof

Kunststoffen die niet zijn toegepast als verpakking, maar veelal als gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tuinstoel. De harde kunststof moet vrij zijn van ander stoffen zoals b.v. ijzer.

 Container voor harde kunststoffen
Textieloude kleding en lappen, lakens, gordijnen, schoeisel, kleding en kussens.droog en schoonTextielcontainer
VlakglasGlas zoals dat wordt gebruikt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen. Maar ook spiegels, glas uit fotolijsten enz. Container voor vlakglas
Autobanden (zonder velg)Banden van personenauto’s, zonder velgen.Maximaal vijf banden per keer.De daarvoor bestemde pallet

Tegen betaling inleveren

Onderstaande afvalsoorten kunt u tegen betaling inleveren. U betaalt altijd per hele m³. 

Laag tarief: €5,- per m³ (tarief 2024) - alleen voor inwoners van de gemeente Bronckhorst

 Definitie:Wijze van aanbieden:Locatie/container

Tuinafval (geen zand)

Inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen tuinafval gratis inleveren.

Voor inwoners van de gemeente Bronckhorst: tuinafval tot 2m³ inleveren is gratis. Vanaf 2m³ betaalt u het 'laag' tarief. 

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout.

Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd.

 Bak voor tuinafval

Midden tarief: €21,- per m³ (tarief 2024)

 Definitie:Wijze van aanbieden:Locatie/container:
GipsplatenBouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit gipsplaten bestaat. Container voor gipsplaten
B-houtHardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex. Container voor A en B-hout
Autobanden (met velg)Banden personenauto’s, inclusief velgen.Maximaal vijf banden per keer.De daarvoor bestemde pallet
Motorbanden (met of zonder velg)Banden van motoren, inclusief of exclusief velgen.Maximaal vijf banden per keer.De daarvoor bestemde pallet

 

Hoog tarief: €29,50 per m³ (tarief 2024)

 Definitie:Wijze van aanbieden:Locatie/container:
Grof huishoudelijk restafvalGrof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling gescheiden kan worden aangeboden. Container voor grof huishoudelijk restafval
PuinBouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit steenachtige materialen bestaat, zoals tegels klinkers etc.  
C-hout (bielzen)Geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Container voor C-hout

Wat kunt u niet inleveren?

 • Huisraad. Dit kunt u gratis op laten halen of inleveren bij Aktief Kringloop (www.aktiefonline.nl).
 • Elektrische apparaten. Deze kunt u gratis op laten halen of inleveren bij Aktief Kringloop (kijk op www.wecycle.nl voor overige inleverpunten).
 • Zand. Dit kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Bitumen. Dit kunt u tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Fijn huishoudelijk restafval. Dit mag in uw container voor restafval (grijs) bij huis of, wanneer u in een hoogbouwwoning woont, in een ondergrondse/inpandige container. 
 • GFT-afval. Dit mag in uw container voor GFT + etensresten of, wanneer u in een hoogbouwwoning woont, in een ondergrondse/inpandige container.  Hebt u structureel extra GFT-afval? Vraag dan een grotere of extra container aan.

Huishoudelijk reglement

Regels over het terrein

 • Op het terrein van het brengpunt is de wegenverkeerswet van toepassing, Er wordt stapvoets gereden (maximaal 10km per uur).
 • Kinderen tot en met 12 jaar en (huis)dieren blijven in het voertuig
 • Instructies van de beheerders dienen door iedereen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Op het terrein van het brengpunt zijn landbouwvoertuigen en vrachtwagens niet toegestaan.

Regels over de aanmelding

 • Bezoekers melden zich voor het betreden van het brengpunt aan bij de beheerder. Hierbij toont de bezoeker een geldig legitimatiebewijs, tenzij de bezoeker in het bezit is van een afvalbrengpas. In dat geval dient de afvalbrengpas te worden getoond. Een bezoeker kan worden geweigerd indien deze niet middels een geldig legitimatiebewijs kan aantonen een inwoner van de gemeente Doetinchem te zijn dan wel een afvalbrengpas kan tonen.
 • De beheerder bepaalt het te betalen bedrag aan de hand van de vastgestelde tarieven en de hoeveelheid afval (maximaal 2m³ per keer). De bezoeker betaalt dit bedrag vooraf.
 • Betaling vindt plaats met pin.
 • Beheerders mogen afvalstoffen weigeren, die niet op het brengpunt thuishoren of niet volgens de regels worden aangeboden.
 • In bepaalde gevallen is het onduidelijk of afvalstoffen wel of niet op het brengpunt thuishoren of volgens bepaalde regels moeten worden aangeboden. Sommige dakplaten zijn bijvoorbeeld asbestverdacht terwijl de dakplaten geen asbest bevatten. Asbestverdachte dakplaten dienen op dezelfde wijze als asbest te worden aangeboden. De beheerder bepaalt te allen tijde wanneer afvalstoffen verdacht zijn en of ze wel of niet worden aangenomen.

Regels over het aanbieden van afval

 • Op dit brengpunt mogen bezoekers alleen grof huishoudelijk afval, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), verpakkingsglas, papier en karton en klein chemisch afval inleveren.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het lossen van hun afval. Beheerders assisteren o.a. vanwege ARBO-eisen niet bij het lossen van afval.
 • Bezoekers deponeren hun afval gescheiden in de daarvoor bestemde containers.
 • Het is niet toegestaan om het aanwezige afval te doorzoeken of mee te nemen.
 • Voor het aanbieden van afval is het acceptatiereglement van toepassing. Deze is op te vragen bij de beheerder.

Regels over schade en risico

 • Het betreden van het terrein is in beginsel op eigen risico. Buha is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bezoeker of zijn/haar materieel, tenzij Buha aantoonbaar onzorgvuldig handelt.
 • Het risico van verkeerd aangeboden afval ligt bij de aanbieder. De aanbieder is aansprakelijk voor schade die de gedeponeerde afvalstoffen veroorzaken.

Locaties brengpunten

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locaties brengpunten

Tekstversie

Tijdelijk extra brengpunt snoeiafval Gaanderen

Openingstijden 2024

- Van 23 maart tot en met 25 mei 2024:  iedere zaterdag van 8.30 - 11.00 uur.
- Van 21 september tot en met 30 november 2024:  iedere zaterdag van 8.30 - 11.00 uur.

Locatie

Dit brengpunt is alleen voor inwoners van de gemeente Doetinchem. Er geldt legitimatieplicht.

Adres

Pierikstraat 16, 7011JM, Gaanderen, NL

Buha Brengpunt

Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Locatie

Er geldt legitimatieplicht. Inwoners van de gemeente Bronckhorst tonen hun afvalpas bij het betreden van het brengpunt.

Adres

Roerstraat, 7005AG, Doetinchem, NL

Tijdelijk extra brengpunt snoeiafval Wehl

Openingstijden 2024

- Van 23 maart tot en met 25 mei 2024:  iedere zaterdag van 12.00 - 14.30 uur.
- Van 21 september tot en met 30 november 2024:  iedere zaterdag van 12.00 - 14.30 uur.

Locatie

Het brengpunt bevindt zich op het terrein naast Keppelseweg 41 in Wehl.

Dit brengpunt is alleen voor inwoners van de gemeente Doetinchem. Er geldt legitimatieplicht.