Gladheidsbestrijding

De strooiroutes

Bekijk de gladheidsbestrijdingskaart met de verschillende strooiroutes. Open de legenda onderaan de kaart voor uitleg van de routes.
Deze kaart kunt u ook inzien bij de gemeentewinkel.

De volgorde waarin gestrooid wordt:

Over het strooien zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeente Doetinchem:

  1. De A-route wordt als eerste gestrooid. Hiervoor staan de strooiploegen 24 uur per dag paraat. De A-route bestaat uit: doorgaande (bewegwijzerde) en druk bereden wegen, ontsluitingswegen van en naar wijken en industriegebieden, busroutes, hoofdroutes voor fietsverkeer en routes naar het ziekenhuis en de ambulancepost.
  2. Nadat de A-route gestrooid is, wordt tussen 7.00 en 17.00 uur de B-route gestrooid. De B-route bestaat uit een aantal doorgaande wegen in wijken en industriegebieden die minder druk bereden worden.
  3. Een deel van de voetgangersgebieden rondom zorginstellingen, buurt- en winkelcentra en een aantal bejaardenwoningen wordt tussen 7.00 en 17.00 uur gestrooid.
  4. Woonstraten, woonpaden en trottoirs worden niet gestrooid.

Bij extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij hevige sneeuwbuien en ijzel, kan het zijn dat van bovengenoemde routes en tijden wordt afgeweken.

Op Twitter geven onze strooiploegen een seintje wanneer ze op pad gaan. Volg @buhadoetinchem en @gemeenteDchem om volledig op de hoogte te blijven.

Strooien met nat zout

Nat zout is een mengsel van 75% zout en 25% water. Doordat nat zout als het ware aan de weg plakt, is het vaker mogelijk om preventief te strooien. Zo kunnen we gladheid nog beter bestrijden. Strooien met nat zout is niet alleen effectiever, maar ook voordeliger omdat er minder zout nodig is. Dit is tevens beter voor bomen en planten in de berm die ’s winters vaak te lijden hebben van het zout.

Wat je zelf kunt doen

Je kunt ook zelf een bijdrage leveren aan de gladheidbestrijding. Woonstraten, woonpaden en trottoirs worden door inwoners zelf vrij van sneeuw en ijs gemaakt. Deze worden niet door Buha gestrooid. Let hierbij wel op dat de sneeuw niet vanaf het trottoir op de rijbaan wordt geschoven. Het sneeuwruimen van de strooiploegen wordt hierdoor tenietgedaan. Meestal is het genoeg om een gedeelte van het trottoir sneeuwvrij te maken en een ‘rug’ sneeuw aan de rand van het trottoir te verzamelen.

Veilig op weg

De medewerkers van de strooiploegen doen hun best om ook bij gladheid de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Toch kunnen we niet voorkomen dat er in de wintermaanden enige overlast blijft bestaan als gevolg van het weer. Wees dus voorzichtig en alert wanneer je bij koud weer de weg op gaat.

Voor vragen of opmerkingen op het gebied van gladheidsbestrijding kun je contact opnemen met het meldpunt van Buha. Dit kan via het telefoonnummer (0314) 377 444 of via www.buha.nl.

In onderstaande vlog legt Rudi, coördinator Gladheidsbestrijding bij Buha, uit hoe hij en zijn team ervoor zorgen dat Doetinchem er in de wintermaanden goed gestrooid bij ligt.