Buha

Wonen & leven

Buha streeft naar een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Wij onderhouden het groen, de wegen, de riolering en ook de begraafplaatsen. Maar ook parkeren, gladheidsbestrijding én handhaving horen daarbij. Wil je melding maken van ongeregeldheden? Ga dan naar het Meldpunt Openbare Ruimte.

Meldpuntonderhoud   Begraven Parkeren Gladheidsbestrijding

Makelpunt Sportaccomodaties

Maak kennis met de recycleservice!

Frituurvet, harde plastics, kleine elektronische apparaten, kaarsen, oude tegeltjes... Veel spullen of materialen zijn waardevol omdat ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor hergebruik of het opwekken van energie. We halen deze spullen graag gratis bij je op! Op deze lijst lees je welke spullen je aan kunt bieden. We komen langs op op donderdagen tussen 16:00 en 20:00 uur. Via onderstaande link kun je je aanmelden.

Plan een afspraak