Klachtenregeling

De medewerkers van Buha zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Doetinchem. In dit verband proberen zij hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter gebeuren dat je ontevreden bent over de bejegening of houding van een van onze medewerkers.

Indien dit gebeurt horen wij dat graag van je, zodat wij in overleg met de medewerker, jouw ontevredenheid kunnen oplossen en herhaling hiervan kunnen voorkomen.

Een klacht of een melding?

Er is een verschil tussen een klacht en een melding: wanneer je iets ziet in de openbare ruimte dat niet orde is, dan kun je dat bij Buha melden via het meldformulier of bellen met ons meldpunt (0314) 377 444. Denk hierbij aan meldingen over bijvoorbeeld afval, gaten in het wegdek, reiniging, (parkeer)overlast of straatverlichting.

Ben je ontevreden over de bejegening of houding van een van onze medewerkers? Dan dien je een klacht in.

Klacht indienen

Om je ongenoegen aan ons kenbaar te maken kun je een klacht indienen. Je kunt jouw klacht via het digitale klachtenformulier aan ons doorgeven. Mocht je geen gebruik willen maken van het digitale formulier, dan kun je een brief sturen naar Buha bv, t.a.v. de klachtencoördinator, Havenstraat 80, 7005 AG te Doetinchem.

Deze klachtenregeling is niet van toepassing wanneer je het niet eens met een besluit waartegen bezwaar of beroep ingediend kan worden. Daarvoor kun je terecht op de pagina bezwaar en beroep van de gemeente Doetinchem.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Nadat je een klacht hebt ingediend, word je benaderd door de direct leidinggevende van de betreffende medewerker, om samen de klacht te bespreken. Wij proberen in dit gesprek jouw klacht naar tevredenheid af te handelen.  

Mocht je niet tevreden zijn na dit gesprek dan kun je dit, onder vermelding van reden, schriftelijk mededelen. Je krijgt dan een gesprek met de algemeen directeur. De uitkomst hiervan wordt je schriftelijk meegedeeld.

Lokale Ombudsman

Wanneer je niet tevreden bent met de manier waarop Buha bv jouw klacht heeft opgepakt en afgehandeld, kun je je wenden tot de lokale ombudsman. Informatie over de werkwijze en aanpak van de lokale ombudsman is te vinden op: www.ombudsmandoetinchem.nl.