Rioolinspectie in Wehl en Nieuw-Wehl (19-02-2019)

Bron foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

In de periode van 18 februari tot en met 3 mei wordt het gemeentelijke rioolstelsel in Wehl en Nieuw-Wehl gereinigd en geïnspecteerd. Dit wordt gedaan om te kijken of het rioolstelsel naar behoren functioneert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door REMONDIS Dusseldorp Rioolservice.

Werkzaamheden

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering worden de rioolbuizen eerst gereinigd door middel van een speciaal rioolreinigingsvoertuig. Na het reinigen wordt de riolering geïnspecteerd. Dit gebeurt met een zelfrijdende robotcamera die filmopnames van de binnenkant van de rioolbuis maakt.

De filmopnames worden door Buha beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt besloten welke maatregelen er worden genomen. Dit verschilt per locatie. Soms hoeft er niets gedaan te worden en kan het riool in de volgende inspectieronde opnieuw worden geïnspecteerd, maar het kan ook zijn dat het riool zo spoedig mogelijk moet worden vervangen, gerenoveerd of gerepareerd.

Overlast

Tijdens het reinigen van de riolering kan er enige overlast ontstaan. Een enkele keer komt het voor dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat vanuit je toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren. Mocht deze overlast voor problemen zorgen, neem dan gerust contact op met onderstaand telefoonnummer.

Tijdens de werkzaamheden worden hinderlijke situaties in het verkeer zoveel mogelijk beperkt. De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich regelmatig en staan daardoor steeds een korte tijd op één plaats. In de planning rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de panden, de bevoorrading van de winkels, het inzamelen van afval enz. Daarnaast kunnen een of meerdere straten korte tijd (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn voor het verkeer tijdens de werkzaamheden. Helaas kan vooraf niet exact worden aangegeven wanneer in je straat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering.

Informatie

Wil je de rioolinspecties van dichtbij bekijken? Kom dan tijdens de werkzaamheden gerust meekijken met de aanwezige medewerkers. Zij vertellen je graag meer over de riolering en hun werkzaamheden. Denk hierbij wel aan je eigen veiligheid en volg instructies van de medewerkers nauwkeurig op. Ook kun je contact opnemen met Buha door te bellen naar (0314) 377 444 of te mailen naar meldpunt@buha.nl.

Meer algemene informatie over riolering is te vinden op www.riool.info.