Rechthebbenden van graven op Doetinchemse begraafplaatsen gezocht (06-05-2020)

Van een aantal graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Doetinchem zijn de grafrechten verlopen. Het gaat om graven op de begraafplaatsen Loolaan, Slangenburg en Kommendijk. In sommige gevallen is het lastig om contact krijgen met rechthebbenden om te overleggen over hun graf. Bijvoorbeeld omdat de gegevens zijn verouderd. Daarom worden deze graven door Buha openbaar gepubliceerd zodat nabestaanden de kans krijgen om rechthebbende te worden of blijven. Zij kunnen de rechten opnieuw vastleggen voor 10 of 20 jaar.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is de eigenaar van het grafrecht van een graf op een begraafplaats. De rechthebbende bepaalt wat er met een graf gebeurt en betaalt de graf- en onderhoudsrechten. Meestal is de rechthebbende een familielid van de overledene, maar dat hoeft niet.

Wat kunt u doen?

Op de informatieborden op de begraafplaatsen en deze webpagina (kopje 'te downloaden' onderaan) is een lijst gepubliceerd met de namen van de overledenen die zijn begraven in de graven waarvan de rechten verlopen zijn. Daarnaast zijn er informatiestickers bevestigd op de betreffende graven. Bent u familie of staat er een graf tussen dat u regelmatig bezoekt? Dan kunt u rechthebbende worden en via onderstaand telefoonnummer of mailadres contact opnemen.

Er worden geen overschrijvingskosten voor een nieuwe rechthebbende in rekening gebracht. Wel bent u vanaf dan verantwoordelijk voor het graf en het betalen van de grafkosten en onderhoudskosten. De bedragen kunt u vinden op www.buha.nl.

Buha

Gemeente Doetinchem heeft met ingang van 2017 Buha de opdracht gegeven om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. U betaalt daarom grafkosten en onderhoudskosten aan Buha. Buha is een overheidsbedrijf en gemeente Doetinchem fungeert hierbij als enige en volledige aandeelhouder.

Geen rechthebbende gevonden

Wanneer Buha binnen een jaar na publicatie geen rechthebbende voor een graf vindt, dan vervalt het grafrecht definitief. Dit betekent dat Buha de steen verwijdert en de grafrechten voor dat graf opnieuw kan uitgeven. Dat betekent dat het graf geruimd wordt.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met (0314) 377 444 of begraafplaatsen@buha.nl.