Proef met nestkasten voor koolmezen en spreeuwen in strijd tegen eikenprocessierups (22-03-2019)

Met het mooie weer in aantocht, bereiden we ons ook weer voor op de komst van de eikenprocessierups. In 2018 was de plaag ongekend groot, waardoor deze moeilijk te beheersen was. Onderzoeken naar nieuwe bestrijdingsmethoden worden door de gemeente Doetinchem en Buha op de voet gevolgd om te bekijken hoe we in de toekomst beter om kunnen gaan met deze plaagdieren. Veel onderzoeken richten zich op de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Met name de koolmees en de spreeuw hebben de eikenprocessierups  op hun menu staan. Voor de gemeente Doetinchem en Buha was dit de reden om een proef te starten waarbij nestkasten zijn opgehangen in een woonwijk met veel eikenbomen.

Stimulering natuurlijke vijanden eikenprocessierups

Met deze kasten wordt geprobeerd om koolmezen en spreeuwen aan te trekken. Deze vogels zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Recent onderzoek laat zien dat koolmezen zelfs eikenprocessierupsen met brandharen eten en niet alleen de jonge rupsen die nog geen brandharen hebben. De verwachting is dat het stimuleren van de aanwezigheid van deze vogels goede aanvulling is op het (preventief) bestrijden van de eikenprocessierups.

Nestplaatsen voor spreeuwen

Het aantal spreeuwen in ons land neemt sterk af. Eén van de oorzaken is het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in stedelijk gebied. Het plaatsen van de nestkasten voor deze vogelsoort hebben dan ook een dubbel doel: het bestrijden van de eikenprocessierups en ervoor zorgen dat de spreeuw zich weer thuis gaat voelen in Doetinchem.

Proef: Wolborgenmate en Bevrijdingsstraat

In samenwerking met de stichting Buur maakt Natuur zijn 30 nestkasten opgehangen aan de Wolborgenmate en de Bevrijdingsstraat. Vrijwilliger Herman Nijhof heeft deze kasten gebouwd met hulp van zijn buurkinderen. De productie levert maar liefst 50 vierkante meter natuur op bij Buur maakt Natuur. De nestkasten worden het komende jaar gemonitord om te bekijken of deze bewoond zijn en wat het effect is op de plaagdruk van de eikenprocessierups. Mocht de methode succesvol blijken, dan wordt bekeken of deze methode op grotere schaal kan worden toegepast.

Wat kunt je zelf doen?

De proef wordt in het genoemde gebied uitgevoerd, maar uiteraard kun je er zelf ook voor zorgen dat mezen of bijvoorbeeld de spreeuw zich welkom voelen in jew buurt. Dit kun je doen door een nestkast op een rustige en beschutte plek in je tuin op te hangen op circa 2.5 meter hoogte, met de invliegopening naar het noordoosten gericht. Een spreeuwnestkast kan ook hoog aan de gevel van je woning of schuur worden aangebracht. Met warm weer is het ook verstandig om een schoteltje water te plaatsen in de buurt van de nestkast. Mocht je gedurende de zomer je bevindingen over deze methode willen delen, dan kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@buha.nl.