Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! (22-09-2017)

De afgelopen week was het scheiden van plastic afval in het nieuws. Je zou door deze berichten kunnen denken dat het scheiden van plastic verpakkingen helemaal geen zin heeft. Toch laten de resultaten in Gemeente Doetinchem zien dat het wel degelijk zin heeft! Sinds we in Doetinchem 2016 de containers met oranje deksels hebben ingevoerd, gaat het scheiden van plastic verpakkingen veel beter als daarvoor. Daar draag jij aan bij! Door goed te scheiden kunnen we plastic recyclen en er nieuwe grondstoffen van maken. Zo wordt er ook CO2 bespaard. We hebben door betere scheiding ook minder restafval hoeven verbranden. En dat is ook goed voor het milieu!  We roepen je dan ook op om door te gaan met het scheiden van plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken.

Het succes van de plastic verpakkingen inzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen, zoals afgelopen week in de kranten stond. Het is een uitdaging  om een hogere kwaliteit te bereiken en daarmee tot meer milieuwinst te komen. We gaan je daarom nog beter helpen, door duidelijke informatie te geven over wat er in de plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) container hoort en wat er met het ingezamelde PBD gebeurt. 

80% wordt hergebruikt

Ongeveer 80% van de ingezamelde plastic verpakkingen wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het plastic verpakkingsafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is.

Hoe minder vervuiling, hoe meer hergebruik

Om het plastic beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat:

  • Producenten verpakkingen maken, die beter te recyclen zijn
  • inwoners de plastic verpakkingen goed (blijven) scheiden
  • het plastic zo zuiver mogelijk wordt ingezameld
  • de sorteerfabrieken de plastic verpakkingen zorgvuldig uit elkaar halen
  • producenten meer gerecycled plastic toepassen in nieuwe producten.

Daardoor kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen. Samen met jou kunnen we daar voor zorgen!

Meer informatie?

Wil je meer weten over het goed scheiden van je plastic verpakkingen? Kijk dan eens op www.buha.nl/wathoortwaar. Hier vind je een lijst voor het scheiden van al je afval, waaronder de plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD).

Ook Milieucentraal helpt je een handje met de do’s en don’ts van plastic afval scheiden: https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2017/dos-en-donts-van-plastic-afval-scheiden/