Plaatsing en gebruik bladkorven (08-10-2018)

Gevulde bladkorf

Het is herfst! Buha heeft daarom bladkorven geplaatst in de gemeente Doetinchem. Daarnaast is Buha continu met 'bladtreinen' onderweg om overlast van blad op en rond de wegen te voorkomen.

Bladtrein

Buha maakt de goten bladvrij door middel van zogenaamde 'bladtreinen'. Dat zijn combinaties van een veegwagen, een bladzuigmachine en bladblazers (handmatig). Deze bladtreinen rijden volgens vaste routes door de gemeente. Daarnaast is er een aparte combinatie onderweg om gazon bladvrij te maken.

Wat kun je zelf doen om overlast te beperken?

We plaatsen op veel plekken binnen de bebouwde kom bladkorven. Hierin kun je het blad van bomen kwijt. Bladkorven zijn niet bedoeld voor ander (grof) tuinafval of snoeihout. Dit geeft problemen bij het ophalen en de verwerking van het bladafval tot compost.

Eigen tuinafval en blad

Grof tuinafval en snoeihout kun je kwijt in je groene container voor GFT + etensresten of gratis naar het Buha brengpunt aan de Havenstraat 80 brengen. Openingstijden van het brengpunt: maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:00 uur, zaterdag van 8:30 tot 15:00 uur.

Aanvragen grotere container

Als je jouw container wilt omruilen voor een ander formaat (140 of 240 liter) dan kun je één keer per jaar de omruiling aanvragen via het meldpunt van Buha. Kijk voor meer informatie op de pagina over containers.