Nieuwe manier van bekeuren in de gemeente Doetinchem (14-02-2020)

Vanaf deze week worden bekeuringen en waarschuwingen door handhavers in de gemeente Doetinchem op een andere manier uitgedeeld. Het gaat om de waarschuwing, waarschuwing naheffingsaanslag, mededeling van beschikking en de mededeling naheffingsaanslag.

Oude werkwijze

Eerder werd bij deze overtredingen door de handhaver als kennisgeving een bon geprint op thermisch papier achtergelaten op het voertuig of meegegeven aan de overtreder. Daarop stonden alle gegevens die ook digitaal opgeslagen en verwerkt worden. Na een aantal weken kreeg de overtreder dezelfde gegevens ook per brief thuisgestuurd, aangevuld met de wijze van betalen.

Nieuwe werkwijze

Thermisch papier is zeer slecht voor het milieu omdat het niet recyclebaar is. Voortaan worden de kennisgevingen van bovenstaande bekeuringen en waarschuwingen daarom op een papieren kaartje op het voertuig achtergelaten, wanneer het een overtreding met een voertuig betreft. Wanneer het een ander type overtreding betreft, wordt de overtreder mondeling op de hoogte gesteld. De daadwerkelijke beschikking of naheffingsaanslag met alle gegevens van de overtreding ontvangt de overtreder per post.

Heb je vragen over deze nieuwe werkwijze? Dan kun je contact opnemen met de gemeente Doetinchem via het telefoonnummer (0314) 377 377.