Natuurbegraafplaats Slangenburg wordt uitgebreid en krijgt een nieuw ceremoniepaviljoen (03-12-2019)

Buha ziet dat de interesse in de Doetinchemse natuurbegraafplaats sinds de start in 2013 sterk is toegenomen. Daarom is in samenspraak met de gemeente Doetinchem bekeken of het mogelijk is om de huidige natuurbegraafplaats uit te breiden en er een ceremoniepaviljoen te realiseren.

Uitbreiding

Het plan is om de natuurbegraafplaats uit te breiden ten zuiden van de huidige locatie. Op die manier worden ervoor gezorgd dat ook in de toekomst mensen gebruik kunnen blijven maken van deze natuurlijke manier van begraven. De grond voor de uitbreiding is reeds aangekocht en zodra het bestemmingsplan gewijzigd is, wordt gestart met de voorbereidingen om het gebied gebruiksklaar te maken.

Het ceremoniepaviljoen

De afgelopen jaren groeide ook de wens om, naast de boskapel in de buitenlucht, ook een overdekte locatie voor ceremonies te realiseren. Zo kunnen er ook met slecht weer ceremonies plaatsvinden op de natuurbegraafplaats. Samen met architect Sander Giesen is gewerkt aan een nieuw ceremoniepaviljoen dat centraal in het gebied komt te liggen.

Belangrijke voorwaarde is dat het ontwerp past bij het groene karakter van de natuurbegraafplaats. Door de omgeving centraal te stellen bij het ontwerp en het gebruik van natuurlijke materialen wordt het paviljoen ‘opgenomen’ in het landschap. Zo worden bijvoorbeeld de wanden ingeplant met varens en wordt er veel gebruik gemaakt van hout.

Dit gebouw kan gehuurd worden voor ceremonies. De boskapel in de buitenlucht blijft gratis te gebruiken.

Op onderstaande plattegrond in het blauw de huidige natuurbegraafplaats, in het rood de geplande uitbreiding, in het groen het nieuw te ontwikkelen ceremoniegebouw en in het geel de geplande nieuwe route naar het ceremoniegebouw.

Overzichtskaart uitbreiding Natuurbegraafplaats Slangenburg