Doetinchem, we gaan aan de bak! (04-11-2020)

Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner van onze gemeente 185 kilogram restafval per jaar. Door ons afval beter te scheiden, gaan we naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2024. Dat is beter voor het milieu, beter voor onze portemonnee en we zorgen dat we voldoende waardevolle grondstoffen behouden om ook in de toekomst nieuwe producten te kunnen blijven maken. Daarnaast wordt het verbranden van restafval steeds duurder. De noodzaak om van koers te wijzigen was dus nog nooit zo groot.
 

Een nieuw grondstoffenplan maken is een behoorlijke uitdaging. Gemeente Doetinchem en Buha hebben gezocht naar een goede balans tussen een goede dienstverlening, een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst en het binnen de perken houden van de alsmaar stijgende kosten. We zullen de komende vier jaar continu de vinger aan de pols houden om te bekijken of het nieuwe plan brengt wat we ervan verwachten. De grootste succesfactor bent u als inwoner. We moeten er samen voor zorgen dat we ons afval zo goed mogelijk scheiden om bij die 100 kilo restafval per inwoner per jaar te komen.

Op 29 oktober 2020 stemde de gemeenteraad in met het grondstoffenplan 2020 – 2024. De komende vier jaar gaan we samen aan de slag om het doel in 2024 te bereiken. Op deze pagina lees je meer over de verschillende stappen uit het plan. 

Lees hier alle plannen voor de komende vier jaar