In verband met de voorspelde hitte zijn er van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 augustus enkele wijzigingen in onze afvalinzameling, werktijden en openingstijden. Onze collega's in de wijken gaan vroeger aan de slag dan gebruikelijk. 

Afvalinzameling

Onze medewerkers gaan bij hoge temperaturen 's morgens zo vroeg mogelijk op pad. Dat kan betekenen dat we in de gemeente Doetinchem van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 augustus uw afval op andere tijden inzamelen dan u van ons gewend bent. Zorg daarom dat uw container op de inzameldag voor 7.00 uur aan de straat staat. 

Buha brengpunt

Ons brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem is van woensdag 10 augustus tot en met vrijdag 12 augustus geopend van 7.00 uur tot 14.00 uur. Op zaterdag 13 augustus kunt u uw afval brengen tussen 7.00 en 13.00 uur. Het brengpunt voor tuinafval aan de Pierikstraat in Gaanderen is geopend op de reguliere openingstijden: op zaterdag 13 augustus van 9.00 tot 12.00 uur.

Werkzaamheden in de openbare ruimte

Ook werkzaamheden zoals het onderhoud van het groen, het aanbrengen van bestrating enz. beginnen van 10 tot en met 12 augustus vroeger dan gebruikelijk. Uiteraard proberen wij geluidshinder in de vroege ochtend hierbij zoveel mogelijk te voorkomen.