We gaan aan de bak! Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner van onze gemeente 185 kilogram restafval per jaar. Door ons afval beter te scheiden, gaan we naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2024. Dat is beter voor het milieu, beter voor onze portemonnee en we zorgen dat we voldoende waardevolle grondstoffen behouden om ook in de toekomst nieuwe producten te kunnen blijven maken. Daarnaast wordt het verbranden van restafval steeds duurder. De noodzaak om van koers te wijzigen was dus nog nooit zo groot.

Groente-, fruit- en tuinafval + etensresten

Al uw groente-, fruit-, en tuinafval en etensresten mogen in de groene container. Toch belandt ruim 35% van het GFT afval, vooral etensresten, in de grijze container voor restafval. Jammer, want zo wordt dit waardevolle groene afval verbrand in plaats van dat het wordt vergist en dat er compost van wordt gemaakt. De groene container wordt het vaakst geleegd: iedere twee weken. Van uw afval maakt onze afvalverwerker compost. Heel duurzaam! Compost is goed voor het bemesten van uw tuin.

Daarom:

 • Blijven we ieder jaar zakken compost uitdelen
 • Gaan we vanaf 2023 composteren in buurten met wormenhotels. Zo kan de hele buurt zelfgemaakte compost gebruiken!
 • Krijgt u de komende vier jaar tips en uitleg over GFT + E.

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)

Ook uw plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) zijn en blijven waardevol afval. Ook daar worden nieuwe producten van gemaakt. Steeds meer bedrijven bedenken creatieve manieren om dit afval te gebruiken als grondstoffen voor bijvoorbeeld bankjes, stoeptegels en speeltoestellen. Ook die zien we weer terug in onze eigen gemeente. Het is dus belangrijk dat we het goed apart blijven houden van ons andere afval! Deze container blijven we iedere vier weken legen.

Daarom:

 • Krijgt u de komende jaar en meer uitleg over wat er wel en niet bij het PBD-afval mag.

Papier

Oud papier is een belangrijke grondstof voor nieuw papier. De inzameling hiervan blijft hetzelfde: iedere vier weken leegt Buha de containers aan huis. Voor woningen zonder eigen containers staan er ondergrondse papiercontainers door de hele gemeente.

Restafval

De grootste verandering op het gebied van afvalinzameling gaat plaatsvinden op 1 januari 2022. Vanaf die datum is de afvalstoffenheffing anders opgebouwd. U betaalt voortaan jaarlijks een vast bedrag en daarnaast betaalt u een bedrag per lediging van je restafvalcontainer of zak in de ondergrondse container. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die goed scheidt, daarvoor beloond wordt en dat de hoeveelheid restafval fors daalt.

Als gevolg van een stijging van de verwerkingstarieven, van met name restafval, gaan de afvalbeheerskosten de komende jaren namelijk flink omhoog. Hierdoor moet de afvalstoffenheffing ook omhoog. Deze stijging geldt voor vrijwel alle Nederlandse gemeentes.

Doordat u voortaan moet betalen per lediging kunnen deze kosten worden gedempt. In 2021 ontvangt u informatie over deze nieuwe manier van inzamelen. U mag hierbij zelf aangeven of je een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container wilt gebruiken. Door het legen van de kleine container naar verhouding goedkoper te maken dan het legen van de grote container, proberen we het scheiden van afval nog meer te stimuleren.

Glas

Bijna al het verpakkingsglas komt in de glasbak terecht. Dat is goed nieuws! Aan de inzameling hiervan veranderen we niets.

Textiel

Alle zakken met textiel die je in de ondergrondse container gooit, komen terecht bij stichting Aktief. Het textiel dat nog verkocht kan worden, komt in de Aktief winkels terecht. Het overige textiel wordt gerecycled tot nieuwe producten. In deze ondergrondse containers mag dus ál uw oude textiel: ook sokken met een gat erin, oude theedoeken en afgetrapte schoenen.

Het is belangrijk dat er geen ander afval in de ondergrondse containers belandt. Klanten van de Aktief winkels zitten immers niet te wachten op kleding met vlekken of geurtjes.

Luiers, incontinentiemateriaal of medicinaal afval

Inwoners die veel luiers, incontinentiemateriaal of medicinaal afval hebben, kunnen ook de komende vier jaar weer gebruik maken van een regeling om dit afval op een goede manier af te voeren.

Klein chemisch afval (KCA)

Klein chemisch afval zamelen we vier keer per jaar in op verschillende locaties in de gemeente Doetinchem. Ook kunt u het op werkdagen inleveren bij het Buha brengpunt. Dit verandert de komende jaren niet..

Huisraad

Stichting Aktief is de vaste partner van de gemeente Doetinchem en Buha als het gaat om het inzamelen van huisraad. Zij komen overbodige meubels, elektrische apparaten, speelgoed, kleding en andere huisraad gratis aan huis ophalen. Ook wanneer het producten zijn die in slechte staat of kapot zijn. Ook de komende vier jaar blijft deze mogelijkheid bestaan.

Containers

 • Wie vanaf 2021 een set containers voor een nieuwe woning aanvraagt, krijgt drie grote (240 liter) containers voor PBD, papier en GFT+E en een kleine container voor restafval (140 liter). Zo wordt het goed scheiden van afval nog makkelijker!
 • Voor het omwisselen van een container voor een grotere (240 liter) of kleinere (140) maat, wordt na de grote omruilactie in 2021 €15,- servicekosten per keer berekend.
 • De aanvraag van een extra oranje container voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) wordt vanaf 2023 gratis.
 • Een extra groene container voor GFT+E of blauwe voor papier blijft mogelijk tegen betaling.

Buha brengpunten

Het Buha brengpunt in Doetinchem is één van de goedkoopste brengpunten in de regio.De lage tarieven zorgen ervoor dat er ook bedrijfsafval en afval uit andere gemeentes op het Doetinchemse brengpunt belandt. Het gevolg: hogere kosten voor de gemeente Doetinchem en dus ook voor de inwoner.

 • We passen de tarieven aan, zodat ze gelijk komen te liggen met de (gemeentelijke) brengpunten in de regio.
 • Er komt een nieuw toegangssysteem.
 • Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een nieuw, groter en duurzamer brengpunt te bouwen.
 • Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om grof huishoudelijk (rest)afval thuis op te laten halen.
 • Sinds 2020 is er in Gaanderen een extra Buha brengpunt voor snoeiafval dat van maart tot en met oktober open is. Vanaf 2023 wil Buha ook een extra brengpunt voor tuinafval openen in Wehl.

Zwerfafval

Als het om zwerfafval gaat, doet Doetinchem het tegenover vergelijkbare gemeenten helemaal niet slecht. Dat is mede te danken aan de fantastische kinderen en vrijwilligers van bijvoorbeeld De Beestenbende en de zwerfafvalbrigades die dit rondzwervende afval in hun vrije tijd opruimen.

Daarom:

 • Blijven we initiatieven als de Beestenbende, zwerfafvalbrigades, ‘PBD is goud waard’ en overige vrijwilligers graag ondersteunen.
 • Krijgen scholen die meedoen met het ‘PBD is goud waard’-programma, vanaf 2021 een gratis lespakket over ‘plastic soep’.
 • Blijven we onder het motto ‘Doetinchem schoon, heel gewoon!’ ons best doen voor een schone gemeente zonder zwerfafval!

Afvaldumpingen

Naast rondzwervende blikjes, zakjes en ander klein afval, hebben we sinds jaar en dag te maken met afval dat gedumpt wordt. Bijvoorbeeld langs wegen, bij ondergrondse containers en in natuurgebieden. Slecht voor het milieu en een doorn in het oog van inwoners. Gelukkig weten we regelmatig een dader op te sporen.

Door nog meer te gaan handhaven en het afval goed te blijven onderzoeken, hopen we nog vaker de dader te kunnen achterhalen.

Hoogbouwwoningen

Afval scheiden is voor bewoners van hoogbouwwoningen een uitdaging. Samen met Sité maken we sinds een paar jaar speciale containerruimtes waar bewoners netjes hun afval kunnen scheiden. Dit is nog niet overal, maar dit gaan we wel steeds meer uitbreiden. In 2021 zetten we weer drie belangrijke stappen:

 1. Waar het kan, worden (ondergrondse) containers voor PBD, papier en op sommige plekken GFT+E geplaatst bij hoogbouwwoningen die deze containers nog niet hebben.

 2. Alle containers voor restafval in en rondom hoogbouwwoningen worden vervangen door ondergrondse en bovengrondse restafvalcontainers met toegangspasjes.

 3. Buha gaat bij hoogbouwwoningen eens per twee weken zakken PBD inzamelen.

Evenementen en supermarkten

We willen goede stappen zetten als het gaat om minder afval bij evenementen en in supermarkten. Daarom gaan we afspraken maken met Doetinchemse supermarkten en evenementenorganisatoren. 

Afvalcoaches

De Doetinchemse afvalcoaches gaan ons helpen om kilo’s kwijt te raken. En dan hebben we het natuurlijk over kilo’s restafval! Ze bekijken bijvoorbeeld de situatie in de verschillende wijken, geven tips en advies aan inwoners en geven voorlichting op scholen.

Heeft u vragen over het grondstoffenplan of een goed idee om afvalscheiding te stimuleren? Dan horen we graag van u!