Alles wat we in de gootsteen of door de wc spoelen, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld. Maar in sommige gevallen juist niet. En dat is schadelijker dan je misschien zou denken. Spoel daarom geen frituurvet, schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, verf of medicijnen door de gootsteen of het toilet.

Niet alles in het riool

Frituurvet stolt, schoonmaakdoekjes en vochtig toiletpapier hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij je thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen, verf of terpentine, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Al ons afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: rivieren, meren, sloten en vijvers.

Rioolzuivering

Het afvalwater komt via het riool in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier zorgt het waterschap dat het afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. Iedereen betaalt mee aan het zuiveren van afvalwater en het oplossen van verstoppingen via de riool- en verontreinigingsheffing. Door met zijn allen goed op te letten wat we wel en wat niet in het riool terecht laten komen, kunnen we die kosten beperken.

Samenwerking in afvalwaterteam

Het afvalwater van de 130.000 inwoners van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland stroomt naar de rioolwaterzuivering Etten. In het afvalwaterteam Etten werkt Buha, namens gemeente Doetinchem, samen met de andere gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel om op verschillende terreinen kennis te delen en kosten te besparen.