Alles wat we door de gootsteen of het toilet spoelen komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld. Maar in sommige gevallen juist niet. En dat is schadelijker dan u misschien zou denken. Spoel daarom geen frituurvet, schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, verf of medicijnen door de gootsteen of het toilet.

Niet alles in het riool

Frituurvet stolt, schoonmaakdoekjes en vochtig toiletpapier hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij u thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. Al ons afvalwater wordt gezuiverd, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: rivieren, meren, sloten en vijvers. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen, verf of terpentine, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Lever deze daarom apart in bij het klein chemisch afval of in het geval van medicijnen bij uw apotheek.

Rioolzuivering

Het afvalwater komt via het riool in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier zorgt het Waterschap Rijn en IJssel dat het afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater stroomt. Iedereen betaalt mee aan het zuiveren van afvalwater en het oplossen van verstoppingen via de riool- en verontreinigingsheffing. 

Samenwerking in afvalwaterteam Etten

Het afvalwater van de 130.000 inwoners van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland stroomt naar de rioolwaterzuivering Etten. In het afvalwaterteam Etten werkt Buha, namens gemeente Doetinchem, samen met de andere gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel om op verschillende terreinen kennis te delen en kosten te besparen.