Per 1 januari 2022 wordt in de gemeente Doetinchem het afval op een andere manier opgehaald. Inwoners gaan vanaf dan betalen per lediging van hun container voor restafval (grijs) of per zak restafval in de ondergrondse container. Voor de overige afvalsoorten (o.a. PBD, papier, GFT + etensresten, glas, textiel e.d.) hoeft niet extra te worden betaald. Om de nieuwe manier van restafval inzamelen mogelijk te maken, worden er nieuwe ondergrondse containers voor restafval geplaatst in de gemeente Doetinchem. Deze komen in plaats van de containers voor restafval in de containerruimtes van hoogbouwwoningen en de bovengrondse ommuurde containers die nu in de wijken staan. Gebruikers krijgen een afvalpas om zakken restafval in de ondergrondse container aan te bieden. Vanaf 1 januari 2022 wordt het aantal zakken dat gebruikers aanbieden geregistreerd en in rekening gebracht.

Vinden van geschikte plaatsen

Buha en de gemeente Doetinchem werken samen aan het vinden van geschikte plaatsen voor de ondergrondse containers voor restafval. De voorgestelde plaatsen moeten aan veel eisen voldoen. Zo moeten ze goed bereikbaar zijn voor inwoners en inzamelwagens en niet te ver bij de gebruikers vandaan zijn. Ook moet de grond vrij van kabels en leidingen. Het college van B&W van de gemeente Doetinchem heeft op 15 juni 2021 het ontwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers vastgesteld. Daarin staan alle nieuwe voorgestelde locaties.

Klik hier om naar de kaart met voorgestelde locaties te gaan.(externe link)

De mening van de inwoners

Het is belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn en hun mening kunnen geven over de nieuwe locaties. Inwoners die in de buurt van de nieuw te plaatsen ondergrondse containers wonen krijgen een brief. Inwoners hebben tot en met 6 augustus 2021 de tijd om te reageren op deze voorgestelde plaatsen door middel van een zienswijze. Deze kan gestuurd worden naar info@buha.nl.

Bepalen van de definitieve plaatsen

Buha en de gemeente bekijken na de reactietermijn nogmaals de voorgestelde plaatsen.

Wanneer er over een bepaalde plaats veel reacties zijn binnengekomen, dan wordt gekeken of de plaats moet en kan worden aangepast. Dat lukt niet altijd, maar waar mogelijk wordt er rekening gehouden met de ingestuurde reacties van buurtbewoners. Als alle afwegingen gemaakt zijn komen Buha en de gemeente Doetinchem met een definitief locatieplan.

Besluit over definitieve plaatsen

Over het definitieve plan neemt het college van B&W van de gemeente Doetinchem een besluit. Zij kijkt hierbij ook naar alle zienswijzen die inwoners hierover hebben ingediend. Gebruikers en inwoners die in de buurt wonen van de nieuwe ondergrondse container wonen krijgen een brief waarin de definitieve plaatsen staan. Vervolgens worden de containers geplaatst. Wanneer inwoners het niet eens zijn met deze plaats kunnen ze een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat een container niet wordt geplaatst. Als later blijkt dat terecht bezwaar is aangetekend tegen een plaats en de plaats daardoor moet veranderen, dan wordt de container verplaatst.

Het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainer

Buha huurt een aannemer in om de containers te plaatsen. Dat gaat in twee stappen:

  1. De plaats wordt nogmaals gecontroleerd op kabels en leidingen in de grond en obstakels en/of gemeentegroen worden weggehaald.

  2. Het gat (ruim drie meter diep) wordt gegraven, de betonput wordt geplaatst en tenslotte wordt de container zelf geplaatst. De graafwerkzaamheden duren ongeveer één dagdeel per ondergrondse container. Ook het plaatsen van de container duurt normaal gesproken één dagdeel. De mensen die dicht in de buurt wonen van de container krijgen van de aannemer op tijd informatie over de werkzaamheden.