Rioolonderhoud en -verstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kun je via ons meldpunt indienen.

Daarnaast is de gemeente in het buitengebied ook verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de drukriolering (met de betreffende pompunits, persleidingen en de vrijvervalleidingen tot het ontstoppingsstuk) en de IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Rioolverstopping

Is de afvoer van je riool verstopt? Maak dan het ontstoppingsstuk dichtbij de erfgrens open en kijk of deze vol water staat of droog is.
Bij de drukriolering zit het ontstoppingsstuk in de meeste gevallen niet op de erfgrens, maar in de buurt van de woning of het gebouw. Vaak binnen circa 5 meter uit de muur van de woning of het gebouw.

De kosten van de werkzaamheden op eigen terrein zijn altijd voor jezelf. Kies je ervoor om bovenstaande werkzaamheden door een (ontstoppings)bedrijf te laten uitvoeren, dan zijn deze kosten voor eigen rekening, ook als uiteindelijk blijkt dat de verstopping op gemeentegrond zit. Zit de verstopping op gemeentegrond dan lossen wij dit op (zie “Ontstoppingsstuk vol water”).

Ontstoppingsstuk vol water

Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeenteriool en is Buha verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Tijdens werkdagen kan hiervoor tussen 8.00 en 16.00 uur gebeld worden met het meldpunt onderhoud (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen kun je bij problemen met het gemeenteriool bellen met de firma Te Kloeze Riooltechniek, telefoonnummer (0315) 330 375.

Voor panden die aangesloten zijn op drukriolering of waar een IBA aanwezig is, neem je buiten werktijd en tijdens feestdagen contact op met REMONDIS rioolservice in Lichtenvoorde, telefoonnummer (0544) 395 527.

Ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog

Staat het ontstoppingsstuk (nagenoeg) droog? Dan bevindt het probleem zich binnen de grenzen van het perceel en ben je als eigenaar/bewoner zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Voor hulp hierbij kun je contact opnemen met een erkend rioolontstoppingsbedrijf.  

Rode lamp

Op de pompunits in het buitengebied zit een rode lamp. Als deze brandt, betekent dit dat er een storing in de pompunit is. Tijdens werkdagen kan hiervoor tussen 8.00 en 16.00 uur gebeld worden met het meldpunt onderhoud, telefoonnummer (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen neem je contact op met REMONDIS rioolservice in Lichtenvoorde, telefoonnummer (0544) 395 527.

Storing IBA

Is er een storing in de IBA, dan kun je tijdens werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bellen met het meldpunt onderhoud, telefoonnummer (0314) 377 444.

Buiten werktijd en tijdens feestdagen neem je contact op met Van der Werff Watertechniek, telefoonnummer (0512) 370 523. Indien Van der Werff Watertechniek niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met REMONDIS rioolservice in Lichtenvoorde, telefoonnummer (0544) 395 527.

Wat kost het?

Moest je buiten werktijd een gespecialiseerd bedrijf raadplegen voor een verstopping? Als de verstopping in de gemeentelijke riolering zit betalen wij de rekening. Het ingeschakelde bedrijf zal op de eerstvolgende werkdag contact opnemen met ons. Zat de verstopping op jouw perceel dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bij drukriolering ligt de grens bij het ontstoppingsstuk dichtbij de woning of het gebouw en niet op de grens van het eigen terrein.

Veelgestelde vragen

Wat is een ontstoppingsstuk?

Een ontstoppingsstuk is een gedeelte van de rioolbuis dat opengemaakt kan worden. Het ontstoppingsstuk bij de erfgrens bevindt zich meestal op maximaal 50 centimeter uit de erfgrens op het eigen perceel. Meestal zit het ontstoppingsstuk op ongeveer 80 centimeter diepte. Bedrijven beschikken over een controleput nabij de erfgrens.

Hoe weet ik waar bij mij het ontstoppingsstuk bij de erfgrens zit?

Bij de bouwtekening van het pand is meestal ook een rioleringstekening aanwezig. Is deze tekening er niet, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt onderhoud. De gemeente Doetinchem beschikt namelijk over tekeningen waarop de locaties van de huisaansluitingen worden aangegeven.

Waar kan ik wateroverlast of stankoverlast melden?

Meldpunt onderhoud, Havenstraat 80
telefoon: (0314) 377 444
e-mail: meldpunt@buha.nl

Wat zijn de kleuren van de rioolbuizen voor rioolaansluitingen die in de gemeente Doetinchem gebruikt worden?

In Doetinchem en Gaanderen wordt een donkergrijze buis gebruikt voor het vuilwater en een roodbruine buis voor het hemelwater. In Wehl is dit precies omgekeerd.

Aanvullende informatie

Zorg ervoor dat u weet waar het ontstoppingsstuk bij de erfgrens zit en dat deze plek goed bereikbaar is.