Rioolheffing

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor een goede afvoer van het afvalwater. Ook moet de gemeente overlast door regenwater en grondwater voorkomen en zo goed mogelijk oplossen. Buha voert deze werkzaamheden uit.

De kosten die de gemeente voor deze watertaken maakt, worden in rekening gebracht via de rioolheffing. Belastingplichtig zijn de gebruikers van percelen. Dat zijn roerende of onroerende zaken of een zelfstandig gedeelte daarvan.

Voor meer informatie over rioolheffing en de actuele tarieven kun je kijken op de website van gemeente Doetinchem.