Samen van Afval naar Grondstof

Wist je dat bijna al ons afval nog hergebruikt kan worden? Uit een steekproef blijkt dat ons restafval voor 86% weer kan dienen als grondstof. Slechts 14% is echt restafval. Weggooien is dus jammer! Dit kan anders, niet alleen uit kostenoverwegingen, maar ook voor een leefbare aarde voor de generaties na ons. Vanaf 1 januari 2016 is daarom de afvalinzameling van de gemeente Doetinchem veranderd. Voor deze verandering hebben wij jouw hulp bij het scheiden van afval hard nodig. 

Logo Samen van afval naar grondstof

Grondstoffenplan 2015-2019: ‘van afval naar grondstof’

De extra container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) en de veranderingen bij de inzameling zijn de basis van het nieuwe grondstoffenplan 2015-2019: ‘van afval naar grondstof’. Voor de uitwerking van dit plan is door middel van een enquête de mening van inwoners gevraagd. Dit plan is uiteindelijk in juli 2015 door de raad vastgesteld. Met de uitvoering van dit plan hebben we als doelstelling om in 2019 een scheidingspercentage van minimaal 70% te bereiken. Om deze doelstellingen te behalen is echt een omslag nodig, want het scheidingspercentage was in Doetinchem 2015 nog slechts 54%. Sinds de nieuwe inzameling is dit scheidingspercentage al flink gestegen naar 65% in 2016!

Tabel samenstelling restafval

Waarom deze ambities?

Het hergebruiken van zoveel mogelijk afval voorkomt onnodige aantasting van natuur en landschap. Door papier te recyclen hoeven we bijvoorbeeld veel minder bomen te kappen. 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart bijvoorbeeld 3,3 bomen. Als we in 2019 jaarlijks 300 ton extra papier inzamelen hoeven er jaarlijks ongeveer 1000 bomen minder gekapt te worden. Aluminium wordt grotendeels uit tropisch oerwouden gehaald waardoor deze in de toekomst kunnen verdwijnen. Het aluminium in drankenkartons kan echter eenvoudig worden teruggewonnen.

Tabel beschikbaarheid grondstoffen

Een groot aantal grondstoffen zijn daarnaast binnen 30-50 jaar uitgeput en sommige nog sneller. Door de toenemende grondstoffenschaarste zullen deze steeds duurder worden, hierdoor wordt recycling steeds interessanter. Een aantal van deze stoffen worden toegepast in verpakkingen. Een zilveren afwerking wordt bijvoorbeeld op grote schaal gebruikt in verpakkingen, etiketten en omslagen van tijdschriften. IJzer is echter in de huidige gebruikshoeveelheid nog hooguit 45 jaar voorradig. Olie, grondstof van plastic, is nog hooguit 43 jaar voorradig. Dat is erg weinig als we nagaan dat deze voorraden miljoenen jaren daar hebben gelegen. Des te meer reden om samen van afval naar grondstof te komen!