Kerstbomen inleveren

Kerstbomen kun je na de feestdagen inleveren op de eerste zaterdag na driekoningen: 11 januari 2020. Onze medewerkers staan dan bij 11 inleverpunten in de gemeente Doetinchem klaar om je boom in ontvangst te nemen. Per boom ontvang je €0,50. Ook ontvang je hierbij een lootje waarmee je kans maakt op een bioscoopbon. Die dag zullen er zoals ieder jaar ook diverse verenigingen en groepjes kinderen druk in de weer zijn met het inzamelen van kerstbomen. Je kunt je boom ook aan hen meegeven.

Inleveren op 11 januari

Locatie Datum
Buha Brengpunt, Doetinchem 8.30 - 15.00 uur
Houtsmastraat, Doetinchem 13.15 - 15.15 uur
Parkeerplaats Metzo College, Doetinchem 11.00 - 13.00 uur
Veemarktterrein, Doetinchem 11.00 - 15.00 uur
VV VIOD, Doetinchem 11.00 - 15.00 uur
Winkelcentrum Oosseld, Doetinchem 11.00 - 15.00 uur
Winkelcentrum De Bongerd, Doetinchem 11.00 - 15.00 uur
Zwembad Rozengaarde, Doetinchem 13.15 - 15.15 uur
Boerenbondplein, Nieuw-Wehl  11.00 - 13.00 uur
Raadhuisplein, Wehl 11.00 - 15.00 uur
Sporthal de Pol, Gaanderen  11.00 - 15.00 uur

In de GFT container

Kerstbomen mogen ook in de container voor GFT en etensresten (groen), mits de deksel nog dicht kan.

Wat gebeurt er met de kerstbomen?

De kerstbomen gaan naar een bedrijf dat de kerstbomen versnippert en er compost van maakt. Deze compost kan één keer per jaar door inwoners van de gemeente Doetinchem bij Buha worden opgehaald tijdens de compostactie. We vragen je daarom om de kerstboom te ontdoen van bijvoorbeeld slingers, haakjes, engelenhaar, potten, houten kruizen e.d. Ook vragen we je om de kerstboom in een hanteerbare vorm aan te leveren. Bomen van meer dan 2.5 meter kunnen in stukken van ongeveer een meter gezaagd worden aangeleverd.

Loterij

Bij inlevering van elke kerstboom ontvang je een lootje waarmee je kans maakt op één van de 50 bioscoopbonnen die we verloten. Vanaf dinsdag 14 januari kun je zien of je gewonnen hebt op www.buha.nl en op de Facebookpagina van Buha. Op woensdag 15 januari staat de uitslag op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad Doetinchems Vizier.

Kinderafdeling van het Slingeland ziekenhuis

Je kunt je verdiende geld ook doneren aan de kinderafdeling van het Slingeland ziekenhuis. Bij alle inleverpunten komt een collectebus voor te staan. Buha verdubbelt het bedrag dat aan dit goede doel gegeven wordt.

Vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je bellen met ons Meldpunt op telefoonnummer (0314) 377 444 of een e-mailtje sturen naar meldpunt@buha.nl.