Brengpunt

Je kunt verschillende soorten afval inleveren bij het brengpunt aan de Havenstraat 80 (ingang Roerstraat) in Doetinchem. Het verschilt per afvalsoort of je moet betalen voor het inleveren. Onder 'wat kost het?' lees je alle tarieven. Je kunt bij ons brengpunt maximaal 2 m³ afval per keer inleveren. Meer afval dan 2 m³ breng je naar overslagstation REMONDIS aan de Logistiekweg 14 in Doetinchem. Ook afval waarmee je bij het brengpunt niet terecht kunt (zoals bitumen en zand), breng je naar REMONDIS.

Het brengpunt is er zowel voor inwoners van gemeente Doetinchem als voor inwoners van gemeente Bronckhorst.

Meenemen

  • legitimatiebewijs
  • Afvalpas (inwoners van gemeente Bronckhorst)

Wat kun je gratis inleveren bij het brengpunt?

Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container
Papier en karton Huishoudelijk papier en karton. Droog en schoon, zonder kunststof of metalen delen en niet vervuild met andere afvalfracties. Container voor papier en karton
Verpakkingsglas Huishoudelijk verpakkingsglas zoals flessen en potten. Gescheiden in blank, groen en bruin. Glascontainer
Klein chemisch afval Afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke/chemische afvalstoffen dienen in een afgesloten, bij voorkeur originele verpakking te worden afgegeven aan de acceptant. Informatie omtrent de inhoud van de verpakking moet door de aanbieder mondeling kunnen worden gegeven. Depot voor chemisch afval
Frituurolie en -vet Een substantie dat wordt aangemerkt als vloeibaar vet dat tot hoge temperaturen kan worden verhit. In een goed gesloten plastic verpakking. Depot voor chemisch afval
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens. In een afgesloten plastic zak. container voor PBD
Metalen Grote stukken metaal zoals bijvoorbeeld oude fietsen. Container voor metalen
Asbest- en asbestverdachte dakplaten Dakplaten die gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaan of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. 35m2 gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest

 
Overig asbest- en asbestverdacht afval Afval dat gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaat of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. ½ m³ gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest
Tuinafval (geen zand) Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd. Bak voor tuinafval
Piepschuim Witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal. droog en schoon Container voor piepschuim
Hard kunststof

Kunststoffen die niet zijn toegepast als verpakking, maar veelal als gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tuinstoel. De harde kunststof moet vrij zijn van ander stoffen zoals b.v. ijzer.

Container voor harde kunststoffen
Textiel oude kleding en lappen, lakens, gordijnen, schoeisel, kleding en kussens. droog en schoon Textielcontainer

Wat kun je tegen betaling inleveren bij het brengpunt?

Voor onderstaande stromen gelden de volgende tarieven:

  • PIN: €11,10 tot 1m³
  • Contant: €11,65 tot 1m³
Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container:
Grof huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling gescheiden kan worden aangeboden. Container voor grof huishoudelijk restafval
Gipsplaten Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit gipsplaten bestaat. Container voor gipsplaten
Puin Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit steenachtige materialen bestaat, zoals tegels klinkers etc.
B-hout Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex. Container voor A en B-hout
C-hout (bielzen) Geïmpregneerd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Container voor C-hout
Autobanden Banden van motoren en van personenauto’s, zonder velgen. Maximaal vijf banden per keer. De daarvoor bestemde pallet
Vlakglas Glas zoals dat wordt gebruikt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen. Container voor vlakglas

Wat kun je niet inleveren bij het brengpunt

  • Zand. Dit kun je tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
  • Bitumen. Dit kun je tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
  • Restafval. Dit bewaar je tot een volgend inzamelmoment. Heb je structureel extra restafval? Vraag advies aan de afvalcoach of vraag een extra/grotere container aan.
  • GFT-afval. Dit bewaar je tot een volgend inzamelmoment. Heb je structureel extra GFT-afval? Vraag dan een grotere of extra container aan.

Ophalen afval

Tegen betaling van € 33,75 per m³ (inclusief BTW) kun je het afval laten ophalen. Maak hiervoor een afspraak via het meldpunt.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur. Bij het brengpunt kan met PIN worden betaald. In onderstaand schema kun je zien op welke dagen het druk en minder druk is op het brengpunt.