Brengpunt

Onze Brengpunt in Doetinchem is volgens de gebruikelijke openingstijden open. Om de adviezen van de regering in de strijd tegen het Coronavirus zo goed mogelijk op te volgen, zijn de regels met betrekking tot een bezoek aan onze Brengpunten aangescherpt:

 • Stel het bezoek aan het Brengpunt uit als dat mogelijk is
 • Kom alléén: laat je kinderen thuis
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Betaal met je pinpas. Contant geld wordt niet geaccepteerd
 • Het dragen van een mond/neusmasker is bij het betreden van het terrein (binnen en buiten) verplicht. De maskers worden niet door Buha verstrekt.
 • Het aantal inzittenden per voertuig maximaal twee.

Je kunt verschillende soorten afval inleveren bij het brengpunt Doetinchem aan de Havenstraat 80 (ingang Roerstraat). Het verschilt per afvalsoort of je moet betalen voor het inleveren.

Let op: we nemen geen elektrische apparaten of huisraad aan. Bekijk hieronder wat je wel en niet mag inleveren bij het Brengpunt.

Onder 'wat kost het?' lees je alle tarieven. Je kunt bij dit brengpunt maximaal 2 m³ afval per keer inleveren. Meer afval dan 2 m³ breng je naar overslagstation REMONDIS aan de Logistiekweg 14 in Doetinchem. Ook afval waarmee je bij het brengpunt niet terecht kunt (zoals bitumen en zand), breng je naar REMONDIS.

Het brengpunt Doetinchem is er zowel voor inwoners van gemeente Doetinchem als voor inwoners van gemeente Bronckhorst.

Brengpunt Tuinafval in Gaanderen

Het Buha brengpunt voor tuinafval aan de Pierikstraat in Gaanderen is van 31 oktober 2020 tot 6 maart 2021 gesloten.

Meenemen

 • legitimatiebewijs
 • Afvalpas (inwoners van gemeente Bronckhorst)

Openingstijden

Brengpunt Doetinchem

Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 15.00 uur

Wat kun je gratis inleveren bij het brengpunt?

Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container
Papier en karton Huishoudelijk papier en karton. Droog en schoon, zonder kunststof of metalen delen en niet vervuild met andere afvalfracties. Container voor papier en karton
Verpakkingsglas Huishoudelijk verpakkingsglas zoals flessen en potten. Gescheiden in blank, groen en bruin. Glascontainer
Klein chemisch afval Afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke/chemische afvalstoffen dienen in een afgesloten, bij voorkeur originele verpakking te worden afgegeven aan de acceptant. Informatie omtrent de inhoud van de verpakking moet door de aanbieder mondeling kunnen worden gegeven. Depot voor chemisch afval
Frituurolie en -vet Een substantie dat wordt aangemerkt als vloeibaar vet dat tot hoge temperaturen kan worden verhit. In een goed gesloten plastic verpakking. Depot voor chemisch afval
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens. In een afgesloten plastic zak. container voor PBD
Metalen Grote stukken metaal zoals bijvoorbeeld oude fietsen. Container voor metalen
Asbest- en asbestverdachte dakplaten Dakplaten die gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaan of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. 35m2 gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest

 
Overig asbest- en asbestverdacht afval Afval dat gedeeltelijk of geheel uit asbest bestaat of waarin zich mogelijk asbest bevindt (asbestverdacht afval). Tot max. ½ m³ gratis. Het asbest moet handzaam verpakt zijn in dubbel en luchtdicht doorzichtig landbouwplastic- of asbestfolie. Wanneer het asbest niet correct verpakt is, wordt het geweigerd in verband met de veiligheid van medewerkers, bezoekers en de verwerkers. Container voor asbest
Tuinafval (geen zand) Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van groen van huishoudens (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval. Ook zand is hiervan uitgezonderd. Bak voor tuinafval
Piepschuim Witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal. droog en schoon Container voor piepschuim
Hard kunststof

Kunststoffen die niet zijn toegepast als verpakking, maar veelal als gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tuinstoel. De harde kunststof moet vrij zijn van ander stoffen zoals b.v. ijzer.

Container voor harde kunststoffen
Textiel oude kleding en lappen, lakens, gordijnen, schoeisel, kleding en kussens. droog en schoon Textielcontainer

Wat kun je tegen betaling inleveren bij het brengpunt?

Voor onderstaande stromen gelden met ingang van 1 januari 2020 de volgende tarieven:

 • PIN: €11,25 tot 1m³
 • Contant: €12,00 tot 1m³
Definitie: Wijze van aanbieden: Locatie/container:
Grof huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling gescheiden kan worden aangeboden. Container voor grof huishoudelijk restafval
Gipsplaten Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit gipsplaten bestaat. Container voor gipsplaten
Puin Bouwafval en sloopafval van huishoudens dat uit steenachtige materialen bestaat, zoals tegels klinkers etc.
B-hout Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex. Container voor A en B-hout
C-hout (bielzen) Geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Container voor C-hout
Autobanden Banden van motoren en van personenauto’s, eventueel inculsief velgen. Maximaal vijf banden per keer. De daarvoor bestemde pallet
Vlakglas Glas zoals dat wordt gebruikt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen. Maar ook spiegels, glas uit fotolijsten enz. Container voor vlakglas

Wat kun je niet inleveren bij het brengpunt?

 • Huisraad
 • Elektrische apparaten (kijk op www.wecycle.nl voor e-waste inleverpunten)
 • Zand. Dit kun je tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Bitumen. Dit kun je tegen betaling inleveren bij REMONDIS aan de Logistiekweg, Doetinchem.
 • Restafval. Dit bewaar je tot een volgend inzamelmoment. Heb je structureel extra restafval? Vraag advies aan de afvalcoach of vraag een extra/grotere container aan.
 • GFT-afval. Dit bewaar je tot een volgend inzamelmoment. Heb je structureel extra GFT-afval? Vraag dan een grotere of extra container aan.

Ophalen afval

Tegen betaling van € 34,20 per m³ kun je het afval laten ophalen. Maak hiervoor een afspraak via het meldpunt.

Huishoudelijk reglement

Regels als gevolg van corona

 • Buha volgt in de basis de maatregelen van de overheid op om de verspreiding van het COVD-19 –virus te voorkomen.
 • Ter bescherming van uw en onze veiligheid;
  • Is het dragen van een mond/neusmaskers bij  het betreden van het terrein (binnen en buiten) verplicht. De maskers worden niet door Buha verstrekt.
  • Is een onderlinge afstand van 1,5 meter verplicht
  • Is het aantal inzittenden per voertuig maximaal twee.

Regels over het terrein

 • Op het terrein van het brengpunt is de wegenverkeerswet van toepassing, Er wordt stapvoets gereden (maximaal 10km per uur).
 • Kinderen tot en met 12 jaar en (huis)dieren blijven in het voertuig
 • Instructies van de beheerders dienen door iedereen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Op het terrein van het brengpunt zijn landbouwvoertuigen en vrachtwagens niet toegestaan.

Regels over de aanmelding

 • Bezoekers melden zich voor het betreden van het brengpunt aan bij de beheerder. Hierbij toont de bezoeker een geldig legitimatiebewijs, tenzij de bezoeker in het bezit is van een afvalbrengpas. In dat geval dient de afvalbrengpas te worden getoond. Een bezoeker kan worden geweigerd indien deze niet middels een geldig legitimatiebewijs kan aantonen een inwoner van de gemeente Doetinchem te zijn dan wel een afvalbrengpas kan tonen.
 • De beheerder bepaalt het te betalen bedrag aan de hand van de vastgestelde tarieven en de hoeveelheid afval (maximaal 2m³ per keer). De bezoeker betaalt dit bedrag vooraf.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats met pin.
 • Beheerders mogen afvalstoffen weigeren, die niet op het brengpunt thuishoren of niet volgens de regels worden aangeboden.
 • In bepaalde gevallen is het onduidelijk of afvalstoffen wel of niet op het brengpunt thuishoren of volgens bepaalde regels moeten worden aangeboden. Sommige dakplaten zijn bijvoorbeeld asbestverdacht terwijl de dakplaten geen asbest bevatten. Asbestverdachte dakplaten dienen op dezelfde wijze als asbest te worden aangeboden. De beheerder bepaalt te allen tijde wanneer afvalstoffen verdacht zijn en of ze wel of niet worden aangenomen.

Regels over het aanbieden van afval

 • Op dit brengpunt mogen bezoekers alleen grof huishoudelijk afval, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), verpakkingsglas, papier en karton en klein chemisch afval inleveren.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het lossen van hun afval. Beheerders assisteren o.a. vanwege ARBO-eisen niet bij het lossen van afval.
 • Bezoekers deponeren hun afval gescheiden in de daarvoor bestemde containers.
 • Het is niet toegestaan om het aanwezige afval te doorzoeken of mee te nemen.
 • Voor het aanbieden van afval is het acceptatiereglement van toepassing. Deze is op te vragen bij de beheerder.

Regels over schade en risico

 • Het betreden van het terrein is in beginsel op eigen risico. Buha is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bezoeker of zijn/haar materieel, tenzij Buha aantoonbaar onzorgvuldig handelt.
 • Het risico van verkeerd aangeboden afval ligt bij de aanbieder. De aanbieder is aansprakelijk voor schade die de gedeponeerde afvalstoffen veroorzaken.