Bedrijfsafval

Heb je bedrijfsafval? Dan moet je zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Je kunt dit onder andere laten doen door Buha. We zamelen namelijk niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en instellingen afval in.

  • Betaal je als bedrijf of instelling reinigingsrecht? Dan kun je via Buha 2 grijze containers (240 liter) of 1 groene (140 liter) en 1 grijze container (240 liter) verkrijgen.
  • Voor bedrijfsafval kun je verder tegen betaling containers (240 liter) of containers (750/1.100 liter) voor papier, rest- of gft-afval huren. Hierdoor vervalt het betalen van reinigingsrecht.
  • Bedrijven en instellingen mogen geen bedrijfsafval, klein chemisch afval of plastic verpakkingsafval inleveren bij het afvalbrengpunt van Buha. Hiervoor kun je terecht bij overslagstation REMONDIS.

Voor meer informatie, vragen of meldingen over bedrijfsafval kun je u terecht bij het meldpunt onderhoud. Je kunt een melding ook digitaal doorgeven via het meldingsformulier. 
 

Reststoffencentrum REMONDIS

Logistiekweg 14 Doetinchem, telefoonnummer (0314) 348 301.
Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 07.00 – 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Goed om te weten

De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieueisen. Deze eisen hangen af van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt.

Wat moet ik doen

Als ondernemer kun je aparte contracten afsluiten met een gemeentelijke of regionale erkende inzamelaar of afvalverwerker. Je bent hier vrij in, zolang je voldoet aan de milieueisen. Erkende inzamelaars vind je op de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.