Bedrijfsafval

Als bedrijf of instelling ben je verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van je bedrijfsafval. Wanneer je bedrijfsafval door Buha wilt laten ophalen, zijn er twee mogelijkheden:

 • Je betaalt reinigingsrecht, een gemeentelijke belasting voor het ophalen en verwerken van afval van bedrijven en instellingen. Je ontvangt vier 140 of 240 liter containers naar keuze. Deze worden geleegd in de reguliere inzamelroutes voor particulieren.
 • Wanneer je grote hoeveelheden bedrijfsafval hebt, kun je containers in verschillende maten huren en zelf bepalen hoe vaak deze geleegd worden. Je betaalt een maandelijks tarief voor het huren van een container en een vast bedrag per lediging. Hiermee vervalt het reinigingsrecht.

Reinigingsrecht

Wanneer je als bedrijf of instelling reinigingsrecht betaalt, kun je de volgende vier afvalsoorten laten ophalen:

 • Restafval (grijze deksel)
 • Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (oranje deksel)
 • Papier (blauwe deksel)
 • GFT en etensresten (groene deksel)

Je mag als bedrijf of instelling gebruik maken van in totaal vier containers. Iedere set bevat één restafvalcontainer, de overige drie containers kies je zelf. Voor alle vier de afvalsoorten zijn er containers van 140 en 240 liter. 

Restafval

 • Iedere set containers bevat minimaal één en maximaal twee restafvalcontainers.
 • Restafvalcontainers worden eens per vier weken geleegd. 

Plastic, blik en drinkpakken (PBD)

 • Van je vier containers mogen er maximaal drie een PBD-container zijn.
 • PBD containers worden eens per vier weken geleegd.

Papier

 • Van je vier containers mogen er maximaal drie een papiercontainer zijn.
 • Papiercontainers wordt eens per vier weken geleegd.

GFT en etensresten

 • Je set containers mag maximaal één container voor GFT en etensresten bevatten.
 • Containers voor GFT en etensresten wordt eens per twee weken geleegd.

Afval aanbieden in een ondergrondse container

Is je bedrijf gevestigd in de binnenstad en heb je geen ruimte voor containers? Dan is het mogelijk om in plaats van de vier containers gebruik te maken van afvalzakken. Per maand mag je 24 afvalzakken (40 liter) in een ondergrondse container aanbieden. Hiervoor krijg je een afvalpas. Wanneer je gebruik wilt maken van deze optie, wordt je aanvraag eerst door Buha beoordeeld.

Tarieven reinigingsrecht

Het tarief voor het reinigingsrecht in 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op €325,56. Dit bedrag is inclusief de vier containers die Buha hiervoor beschikbaar stelt.

Grote hoeveelheden bedrijfsafval

Heeft je bedrijf of instelling meer afval dan je kwijt kunt in de vier containers die binnen het reinigingsrecht vallen? Dan kun je containers van 240, 750 en 1100 liter voor papier en of restafval huren. Je betaalt maandelijks een bedrag voor het huren van de container en daarnaast een bedrag per lediging. 

Restafval
huur per container van 750 liter (per maand) €12,85
huur per container van 1100 liter (per maand) €12,85
ledigen van een container van 750 liter (per lediging) €27.35
ledigen van een container van 1100 liter (per lediging) €39.85

Papier
huur per container van 240 liter (per maand) €6,45
huur per container van 1100 liter (per maand) €12,85
ledigen van een container van 240 liter (per lediging) €9,40
ledigen van een container van 1100 liter (per lediging) €15,05

Grof bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen mogen geen afval inleveren bij het brengpunt van Buha. Hiervoor kun je terecht bij overslagstation REMONDIS.

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie, vragen of meldingen over bedrijfsafval kun je terecht bij het meldpunt.