Afvalinzameling

Buha zamelt huishoudelijk afval gescheiden in. Hiervoor beschikt elk huishouden in een laagbouwwoning over een standaardset containers: een groene container voor gft-afval, een grijze container voor restafval, een grijze container met blauwe deksel voor oud papier en een grijze container met oranje deksel voor het plastic verpakkingsafval. Er zijn ook rode chemoboxen voor klein chemisch afval.

Icoon GFT + Etensresten  Plastic, Blik en Drinkpakken           

Inzameling afval

 • De container voor gft (groen) wordt iedere twee weken geleegd.
 • Restafval (grijze container) wordt iedere vier weken geleegd.
 • Oud papier wordt eens per vier weken aan huis ingezameld in de daarvoor bestemde grijze container met blauwe deksel. Heb je geen rolemmer voor papier, dan kun je jouw oud papier brengen naar de daarvoor bestemde ondergrondse containers in jouw wijk of naar het afvalbrengpunt van de gemeente.
 • Plastic afval wordt eens per vier weken aan huis opgehaald in de grijze container met een oranje deksel. 
 • Je klein chemisch afval (kca) kun je afgeven bij het afvalbrengpunt of bij één van de kca-standplaatsen verspreid over de stad.
 • Glas kan worden gebracht naar de daarvoor bestemde ondergrondse containers of worden afgegeven bij het afvalbrengpunt van de gemeente.
 • Het afval van hoogbouwwoningen wordt ingezameld in verzamelcontainers. Deze staan zowel buiten, binnen als ondergronds.

Meer informatie over inzameldata vind je in de inzamelkalender.

Overig afval

 1. asbest en asbesthoudend afval
 2. bedrijfsafval
 3. bouw- en sloopafval
 4. frituurvet
 5. glas
 6. groente-, fruit- en tuinafval
 7. grof huishoudelijk afval
 8. grof tuinafval
 9. kerstbomen
 10. klein chemisch afval
 11. oud papier en karton
 12. plastic verpakkingsafval
 13. restafval
 14. verduurzaamd hout
 15. huisraad (Stichting Aktief)
 16. textiel (Stichting Aktief)
 17. wit- en bruingoed (Stichting Aktief)

Voor het wegbrengen van afval kun je terecht bij het afvalbrengpunt. Voor vragen of klachten over afval neem je contact op met het meldpunt onderhoud.

Wat kost het?

Alle kosten (inclusief de aanschaf van de 4 rolemmers en de chemobox) zijn verwerkt in de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Tarieven ophalen huishoudelijk afval 2019
Aanbieden afval Prijs
eenpersoonshuishoudens € 191,16
meerpersoonshuishoudens € 231,00
het aanbieden van een extra grijze container 240 liter             € 109.32
het aanbieden van een extra groene container 140 liter €  47,52
het aanbieden van een extra papiercontainer 240 liter €  28,56
het aanbieden van een extra PMD-container (oranje) €  28,56

Samen van afval naar grondstof is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee: doordat je als inwoner je afval beter bent gaan scheiden heeft de gemeente minder kosten voor de verbranding van restafval en meer inkomsten uit de verwerking van grondstoffen. In 2018 kan daardoor de afvalstoffenheffing weer omlaag net zoals in 2017.

Verordeningen

Op de pagina verordeningen staat uitgelegd waar je de verordeningen kunt vinden bij www.overheid.nl.